Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Bij (de ontwikkeling van) bouwprojecten is van oudsher behoefte aan samenwerkingsverbanden. Sommige daarvan zijn reeds lang standaard geregeld, andere vragen om een maatwerk aanpak. In het eerste deel wordt ingegaan op oude en nieuwe juridische varianten, contractueel en in de vorm van rechtspersonen. Gedacht kan worden aan ontwikkelings- en bouwcombinaties, CV/BV constructies, ‘prebid’ en consortium overeenkomsten en allianties. Het IBR organiseert op 27 maart een studiemiddag waar de voorrnaamste kenmerken van veelgebruikte samenwerkingsvormen, de keuze van een geschikte samenwerkingsvorm en de belangrijkste contractuele en vennootschapsrechtelijke regelingen aan de orde komen.

  Lees meer
 • In 2015 vielen in Alphen aan de Rijn twee kranen, met als last het nieuwe brugdeel van de Julianabrug, om op woningen en winkelpanden in de directe omgeving van de brug. De pontons waarop de mobiele kranen stonden waren instabiel. De schade en overlast van dit ongeval waren aanzienlijk. Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van dit ongeval was dat publieke opdrachtgevers bij hun aanbestedingen bewuster omgaan met omgevingsveiligheid. Met deze handreiking wil PIANOo aanbestedende diensten hierbij helpen.

  Lees meer
 • Het is onderhand een bekend fenomeen, de koffietafel in de supermarkt, de eethoek bij de bakker en het ‘restaurant’ in een tuincentrum of woonwinkel. De vermenging van detailhandel en horeca wordt ook wel ‘blurring’ genoemd. Of blurring mogelijk is, is afhankelijk van het bestemmingsplan en of daarin een flexibele functiemenging van detailhandel en horeca is opgenomen. In deze bijdrage gaat mr. Regina Koning in op blurring en de (on)mogelijkheden in het bestemmingsplan en de Drank- en Horecawet.

  Lees meer
 • De aanbestedingspraktijk rammelt en moet op 23 punten worden aangepakt. Dat advies krijgt minister Wiebes van Economische Zaken in een nog vertrouwelijk rapport van Matthijs Huizing. Het advies is nog niet gepresenteerd maar al wel te raadplegen op de website van Cobouw.

  Lees meer
 • In zijn arrest van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling beantwoord: de Dienstenrichtlijn is van toepassing op de regulering van detailhandel in goederen in bestemmingsplannen. Het arrest heeft potentieel grote gevolgen voor de regulering van diensten in een bestemmingsplan. Tijdens de Hot Topic-lunchbijeenkomst op vrijdag 16 maart wordt het arrest behandeld en wordt besproken in hoeverre dat arrest de Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk van detailhandelsordening zal veranderen.

  Lees meer