Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Een onafhankelijke commissie gaat het kabinet adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. De commissie moet voor 1 januari aangeven hoe ook deze vorm van schade het beste publiek kan worden afgehandeld.

  Lees meer
 • Op 28-30 augustus 2019 organiseert UCWOSL het zevende jaarlijkse congres van het European Environmental Law Forum (EELF). De titel dit jaar is: Environmental Law for Transitions to Sustainability - Circular economy, climate change, water resource management and sustainable biodiversity. Op het EELF congres 2019 staat de vraag centraal welk recht wij nodig hebben om de transitie naar duurzaamheid te realiseren. De aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar: de overgang van een lineaire naar een circulaire economie, de transitie naar een CO2-arme economie om zo te voldoen aan het Verdrag van Parijs, de transitie naar duurzaam waterbeheer en de transitie die nodig is om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. De call for papers is nu gepubliceerd.

  Lees meer
 • De markttoets voor investeringen van woningcorporaties wordt vereenvoudigd. Zij kunnen dan gemakkelijker middenhuurwoningen bouwen in wijken waar dat nodig is. Verder wordt expliciet vastgelegd dat gemeenten in lokale verordeningen middenhuurwoningen kunnen bestempelen als schaars. Gemeenten kunnen dan sturen op de toewijzing van deze woningen aan middeninkomens of bepaalde beroepsgroepen zoals onderwijzers of agenten. Dat staat in het Wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De minister geeft daarmee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord.

  Lees meer
 • Een partij die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaatsen. Minister Ollongren gaat dat bij wet regelen. Ze geeft daarmee gehoor aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2016. Na het hijsongeval in Alphen aan den Rijn velde die een vernietigend oordeel over de risicobeheersing bij bouwprojecten.

  Lees meer
 • Het is even rustig geweest aan het front van de Omgevingswet maar zo net voor de zomervakantie is daar verandering in gekomen. De Ministerraad heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet en deze aan de Kamer aangeboden. Tegelijkertijd zijn de vier AMvB’s (Bal, Bkl, Bbl en Ob) goed bevonden. Deze zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. De AMvB’s en de Invoeringswet zijn uitermate belangrijke bouwstenen van het nieuwe systeem van de Omgevingswet, en het spreekt voor zich dat iedere professional zich daar grondig in zal dienen te verdiepen. Net als bij eerdere, succesvolle congressen over de Omgevingswet wordt u tijdens het Congres Omgevingswet: de laatste stand van zakenop vrijdag 2 november aanstaande weer helemaal bijgepraat over de recente wijzigingen.

  Lees meer