Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 3 mei 2018 zijn de ARBIT-2018, de ARIV-2018 en de ARVODI-2018 vastgesteld. Deze Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten gelden per 15 mei 2018 en zijn inmiddels ook in het Engels beschikbaar. De oude voorwaarden dateren uit 2016 en zijn herzien naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

  Lees meer
 • Gemeenten passen Open House in de praktijk toe bij inkopen binnen het sociaal domein. Naast (quasi) inbesteden, subsidie en de overheidsopdracht is Open House een instrument voor gemeenten om hun publieke taak te vervullen. PIANOo heeft een handreiking gemaakt waarin Open House als inkoopmethodiek nader wordt toegelicht.

  Lees meer
 • Hoe kan reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij worden opgeleverd? In de nieuwe handreiking van de VNG staan tien tips voor aardgasvrije nieuwbouw.

  Lees meer
 • De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 25 juli 2018 een opmerkelijke uitspraak gedaan omtrent de zorgplicht van gemeentes bij peilhoogtes in het bouwplan. De vraag is of vaststelling van de peilhoogte feitelijk handelen betreft en of, in het verlengde daarvan een zorgplicht op de gemeente rust om met de belangen van bewoners rekening te houden. In deze bijdrage gaat mr. Jacco Karens op de uitspraak in.

  Lees meer
 • Voor veel mensen is het een verrassing als er opeens een zendmast in de buurt verschijnt of als de buren een dakopbouw plaatsen. De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig signalen van burgers die vinden dat zij niet voldoende worden geïnformeerd over het verlenen van vergunningen. Terwijl deze projecten van grote invloed kunnen zijn op hun directe leefomgeving. De Nationale ombudsman wil graag inzichtelijk maken hoe mensen de informatieverstrekking rondom het verstrekken van vergunningen ervaren en wat zij op dit gebied van de overheid mogen verwachten.

  Lees meer