Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

  Lees meer
 • Bij besluit van 16 februari 2015 heeft het college van B en W van de gemeente Utrecht (hierna: het college) aan het Utrechtsch Studenten Corps omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een kantoor tot kamerverhuurwoning en het wijzigen van de gevels van het betreffende pand. Het bouwplan voorziet in de verbouw van het pand ten behoeve van kamerverhuur aan studenten en in 25 onzelfstandige kamers. Door de rechtbank is het beroep van de eigenaar van het kantoorpand, dat is gelegen naast het te verbouwen pand ongegrond verklaard. De eigenaar van het kantoorpand vreest dat na realisering van het bouwplan sprake zal zijn van een brandonveilige situatie in het pand, alsmede voor de omgeving. Ook vreest hij voor geluidsoverlast van de studenten die in het pand komen te wonen en waardedaling van zijn pand als gevolg van de realisering van het bouwplan. Prof. dr. ir. A.G. Bregman bespreekt hieronder kort het oordeel van de Afdeling in deze zaak.

  Lees meer
 • Onder leiding van de nieuwe aanjager Karsten Klein gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. Inmiddels zijn er acht punten gerealiseerd van de Actieagenda Beter Aanbesteden die in februari dit jaar is overhandigd in Amsterdam aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

  Lees meer
 • M.C.G. Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) heeft de handreiking tenderkostenvergoeding aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze handreiking krijgt de praktijk handvatten voor het al dan niet uitkeren van tenderkostenvergoedingen, monitoort de minister hoe de praktijk daarmee omgaat en wordt voorkomen dat tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen bij voorbaat uitgesloten worden. Hiermee kunnen in de praktijk problemen rond tenderkostenvergoedingen geminimaliseerd worden.

  Lees meer
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceert vandaag haar eerste Startup in Residence programma. In dit programma werkt het ministerie samen met startups aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in vier BZK challenges: ‘Digitale Inclusie’, ‘Aardgasvrije woningen’, ‘Gebruik pachtgronden’ en ‘Spoedzoekers op de woningmarkt’.

  Lees meer