Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In de toekomst zal hernieuwbare energie overal een vanzelfsprekend onderdeel van onze leefomgeving zijn. Dat is een enorme uitdaging voor ons land, want een grote hoeveelheid windturbines en zonneparken inpassen in het bestaande landschap zal niet zomaar gaan. We moeten daarom anders gaan denken over het inrichten van ons landschap zodat we straks een mooie én functionele leefomgeving hebben, betogen ECN en Wageningen University & Research (WUR).

  Lees meer
 • Uit de hieronder door prof. dr. ir. A.G. Bregman besproken uitspraak blijkt onder meer dat gemeenten die er voor kiezen om een aanbestedingsprocedure (al dan niet onder de naam prijsvraag) te houden die mede betrekking heeft op onroerende zaken waarover de gemeente ten tijde van de aanbesteding nog niet de beschikking heeft en waarvan (tijdige) verwerving niet zeker is, een ondubbelzinnig voorbehoud dienen op te nemen voor het geval (tijdige) verwerving niet mogelijk blijkt.

  Lees meer
 • Het tekort aan nieuwbouwwoningen neemt ernstige vormen aan. De woonconsument kan nog slechts uit gemiddeld twee nieuwe woningen kiezen. Vooral in de Randstad is er een fors tekort aan zowel ‘warme’ nieuwbouwlocaties als aan ‘warme mensenhandjes’. NVB pleit daarom voor een sterke minister in het nieuwe kabinet die ontwikkelingen op regionaal niveau aanjaagt en vooral ook de woningmarkt in een bredere context plaatst.

  Lees meer
 • Op 17 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de eerste twee inhoudelijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) openbaar gemaakt, waarin prejudiciële vragen gesteld zijn aan het HvJ EU aangaande de houdbaarheid van het systeem van het PAS in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 Habitatrichtlijn. Op 7 augustus 2017 maakte de Afdeling bekend dat het HvJ EU de gestelde met voorrang gaat behandelen. Op donderdag 28 september 2017 praat het IBR u bij over alle ontwikkelingen en de huidige stand van zaken!

  Lees meer
 • Het criterium voor de inkoop van duurzaam geproduceerd hout is gewijzigd in de milieucriteriadocumenten voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van 10 productgroepen. Aanleiding hiervoor is de beëindiging van de tijdelijke wijziging van het inkoopbeleid duurzaam geproduceerd hout.

  Lees meer