Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In Groot Brittannië is vorige week door de Construction Industry Council (CIC) de tweede versie van hun BIM Protocol uitgebracht. Hieronder bespreekt mr. dr. E.M. Bruggeman onder andere de belangrijkste veranderingen in de nieuwe versie van dit BIM Protocol.

  Lees meer
 • Dankzij een lobby van BNA en NLingenieurs heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) onderkend dat architecten en ingenieurs een bijzondere positie innemen in de gemeentelijke inkoop. Om die reden heeft de VNG de toelichting bij haar Model Algemene Inkoopvoorwaarden aangepast en adviseert zij gemeenten voortaan om gebruik te maken van alternatieve bepalingen over aansprakelijkheid en intellectueel eigendom. De VNG blijft echter de door ons voorgestelde wijziging van haar inkoopvoorwaarden zelf afwijzen. Wat ons betreft blijft die wijziging absoluut noodzakelijk, maar is er nu in ieder geval een eerste stap gezet door de VNG.

  Lees meer
 • Het Rijksvastgoedbedrijf en FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, gaan samen een klimaatbestek voor de utiliteitsbouw ontwikkelen.

  Lees meer
 • Vrijdagmiddag 1 juni kan u in één dag wegwijs worden gemaakt in de regels voor vergunningvrij bouwen uit de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het begrippenkader wordt uitvoerig toegelicht, relevante passages uit de Nota van toelichting worden besproken en er is aandacht voor de jurisprudentieontwikkeling op relevante onderdelen. Na deze dag kunt u de regeling voor vergunningvrij bouwen, de rol hierbij van het bestemmingsplan en de planologische kruimelgevallen toepassen en uitleggen.

  Lees meer
 • Het Rijksvastgoedbedrijf koopt voor 42,8 miljoen euro het Spark-gebouw in Amsterdam, waar tijdelijk het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) onderdak krijgt. Aanvankelijk zou het rijk het gebouw 10 jaar huren van OVG Real Estate, maar kopen blijkt voordeliger, zeker voor de lange termijn.

  Lees meer