Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Rijk en VNG hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over hoe de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan worden ingevoerd. Deze afspraken en de Wkb zorgen dat er belangrijke stappen worden gezet om de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen.

  Lees meer
 • De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt bovendien om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Van 14 tot en met 18 januari 2019 vindt de 'Week van de Circulaire Economie 2019' plaats reden voor mr. N. (Natasja) van Wijk - van Gilst om op deze plaats aandacht aan dit onderwerp te besteden. Onder meer een succesvol recent voorbeeld, het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland, komt aan de orde.

  Lees meer
 • De leden van de Commissie van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hebben in hun brief van 8 november 2018 verschillende verzoeken gedaan over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In een recente Kamerbrief reageert de Minister op vragen over de implementatie van de Omgevingswet.

  Lees meer
 • Wat kan een koper doen als hij na de levering ontdekt dat de door hem gekochte woning vol met boktor blijkt te zitten? En wat is voor hem mogelijk als blijkt dat op de gekochte woning een aanwijzing als ‘beschermd dorpsgezicht’ rust, waardoor hij de woning niet mag verbouwen? Kan hij in zulke gevallen schadevergoeding vorderen van de verkoper of kan hij de koopovereenkomst ontbinden? De koper van een woning zal zich soms voelen alsof hij op drijfzand staat. Hetzelfde geldt voor de ondernemer die een bedrijfspand heeft gekocht waaraan een ‘gebrek’ blijkt te kleven. Na het volgen van deze bijeenkomst van het IBR die op 8 februari zal plaatsvinden, zult u de koper op adequate wijze over zijn mogelijkheden kunnen adviseren en ook zult u een verkoper kunnen bijstaan die zich wil verweren tegen een door de koper tegen hem ingestelde vordering (zie www.ibr.nl/agenda).

  Lees meer
 • Nieuwe circulaire initiatieven breken nog moeilijk door vanwege de relatief lage prijs van grondstoffen en producten, hardnekkige normen en gewoonten, onvoldoende beprijzing van milieugebruik, en wringende wet- en regelgeving. De overheid kan de overgang naar een circulaire economie versnellen door - naast recycling - meer in te zetten op het repareren, delen, leasen of circulair ontwerpen van producten – om zo het grondstofgebruik in Nederland drastisch te verminderen. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Circulaire Economie in kaart.

  Lees meer