Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • In haar uitspraak van 6 februari 2019 waarbij aan de orde was een omgevingsvergunning voor het bouwen van een geitenstal en een werkruimte op een perceel in Weert, heeft de Afdeling geoordeeld dat de rechtbank terecht geen grond heeft gezien voor het oordeel dat het college in de door appellant gestelde vrees voor Q-koorts in redelijkheid aanleiding had moeten zien de omgevingsvergunning te weigeren.

  Lees meer
 • Begin februari heeft de ministerraad ingestemd met het uitvoeringsprogramma circulaire economie. Met dit uitvoeringsprogramma geven het kabinet en de deelnemende partijen aan het grondstoffenakkoord vorm aan de transitieagenda’s naar een circulaire economie. De transitieagenda Circulaire bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de agenda voor de periode 2018-2023. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) onderschrijft het grondstoffenakkoord, de transitieagenda Circulaire bouweconomie, en het uitvoeringsprogramma voor het onderdeel circulaire bouweconomie, waar door de NVTB ook actief aan is bijgedragen. In het uitvoeringsprogramma constateert de NVTB echter een onjuistheid.

  Lees meer
 • Op 18 februari 2019 hebben de vier hoogste bestuursrechters het eerste jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht gepubliceerd. In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe. De commissie heeft zich in 2018 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen.

  Lees meer
 • Op 4 februari jl. is de Aanvullingswet grondeigendom naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van de Omgevingswet omdat een aantal belangrijke onderwerpen daarmee vaste vormen aannemen, zoals voorkeursrechten, onteigening, kavelruil en kostenverhaal. In dit redactioneel wordt door mr. Jacco Karens ingegaan op de relatie tussen recent empirisch onderzoek naar risicoverdeling bij grondexploitaties en de keuzes die de Aanvullingswet maakt ten aanzien van kostenverhaal.

  Lees meer
 • Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke norm. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein. Nieuwbouwwoningen moeten wettelijk een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) hebben van maximaal 0,4. Uit de verleende bouwvergunningen in 2018 blijkt dat een groot deel veel beter presteert. RVO.nl baseert de cijfers op Bouwtrend, een online database met bouwvergunningen. Daaruit blijkt ook de opmars van zeer energiezuinige woningen, zoals nul-op-de-meterwoningen (NOM). Nog nooit was het aandeel woningen met een EPC-waarde van kleiner en gelijk aan 0,0 zo groot geweest: bijna 14%.

  Lees meer