Congres Grondbeleid en Aanvullingswet i.s.m. Ministerie van BZK

Vrijdag 15 februari 2019
Overig | € 345,00 excl. BTW

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert het Instituut voor Bouwrecht op vrijdag 15 februari 2019 een congres over het grondbeleid.

De aanleiding voor dit congres is het lang verwachte wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, dat naar alle waarschijnlijkheid in januari 2019 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. In de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet krijgen de grondbeleidsinstrumenten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil in landelijk en stedelijk gebied en kostenverhaal een plaats.

Tijdens het congres zal worden ingegaan op het grondbeleid binnen het stelsel van het omgevingsrecht. Bovendien zal worden ingegaan op de resultaten van het onlangs uitgebrachte rapport “Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid", dat het resultaat is van een in opdracht van het Ministerie van BZK door het IBR in samenwerking met de ASRE en de TU-Delft uitgevoerd onderzoek.

Kortom, een congres waar u als betrokkene bij het grondbeleid, en vooral als beoefenaar van het recht rond grondbeleid niet mag ontbreken.

Tijdens de lunch en na afloop van het congres, tijdens de borrel, heeft u uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.

Programma

08.30 - 09.00 uur ontvangst
09.00 - 09.05 uur opening dagvoorzitter mr. J. Hoekstra
09.05 - 09.50 uur algemene inleiding drs. E.J. van Kempen over grondbeleid binnen het stelsel van het omgevingsrecht incl. vragen/discussie
09.50 - 10.20 uur inleiding prof. dr. E. Buitelaar over gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid incl. vragen/discussie
10.20 - 10.45 uur keynote speaker BZK mr. R. van Bommel
10.45 - 11.30 uur inleiding drs. D.J.M. Uitzetter met een reflectie vanuit de markt incl. vragen/discussie inleiding
11.30 - 12.30 uur lunch
12.30 - 13.15 uur inleiding mr. dr. J.W.A. Rheinfeld over landinrichting en kavelruil in de Aanvullingswet incl. vragen/discussie
13.15 - 14.00 uur inleiding mr. A. de Snoo over onteigening in de Aanvullingswet incl. vragen/discussie
14.00 - 14.45 uur inleiding mr. dr. L.C. Groen over voorkeursrecht in de Aanvullingswet incl. vragen/discussie
14.45 - 15.10 uur pauze
15.10 - 15.55 uur   inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman over kostenverhaal in de Aanvullingswet incl. vragen/discussie
15.55 - 16.40 uur inleiding drs. ing. A. Hoornstra met een reflectie vanuit de gemeentelijke praktijk incl. vragen/discussie
16.40 - 17.00 uur afsluiting en reflectie op de dag door de dagvoorzitter mr. J. Hoekstra
17.00 - 18.00 uur borrel

 

Inleiders

 • Mr. J. Hoekstra (dagvoorzitter), Staatsraad / lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
 • Mr. R. van Bommel, Strategisch adviseur grondbeleid Ministerie van BZK
 • Prof. dr. ir. A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE
 • Prof. dr. E. Buitelaar, Sr. wetenschappelijk onderzoeker RO Planbureau voor de Leefomgeving en Hoogleraar Universiteit Utrecht
 • Mr. dr. L.C. Groen, Jurist Raad van State
 • Drs. ing. A. Hoornstra, Concerndirecteur SO Gemeente Zaanstad en Voorzitter Vereniging voor grondbedrijven
 • Drs. E.J. van Kempen, Programma directeur-generaal Omgevingswet Ministerie van BZK
 • Mr. dr. J.W.A. Rheinfeld, Docent agrarisch recht Radboud Universiteit Nijmegen en Vennoot FBN Juristen
 • Mr. A. de Snoo, Advocaat DLA Piper Nederland N.V.
 • Drs. D.J.M. Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling BPD Ontwikkeling B.V. en Voorzitter NEPROM

 

Datum

Vrijdag 15 februari 2019

Tijdstip

9.00 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs Supernova, Progress zaal, Jaarbeursplein te Utrecht

Prijs

€ 345,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 50,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur I Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

300

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

 • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.