Cursus UAV-GC 2005 voor Woningcorporaties

Dinsdagmiddag 19 september 2017
Cursus | € 295,00 excl. BTW

Opdrachtgevers van bouwopdrachten hebben de keus uit het model waarbij zij een ontwerp laten maken en dat vervolgens ter hand stellen aan een aannemer ter uitvoering (het UAV 2012 model) en het model waarbij zij aan één partij ontwerp en uitvoering opdragen (het UAV-GC 2005 model). Dit laatste model wordt steeds vaker gebruikt. Juridisch liggen de kaarten in dat model principieel anders dan in het UAV 2012 model. De opdrachtnemer heeft de, traditioneel bij de opdrachtgever liggende, taak van de zorg voor het ontwerp op zich genomen en is daar ook voor aansprakelijk, naast zijn aansprakelijkheid voor de uitvoering. Dit heeft als gevolg, dat de opdrachtgever een andere rol in het bouwproject heeft en dat doet zich met name voelen op het gebied van de controle. Wordt onder het UAV 2012 model directie gevoerd en zit de opdrachtgever als het ware boven op de werkzaamheden van de aannemer, dat is bij het UAV-GC 2005 model uitdrukkelijk niet de bedoeling.

Kennis van de UAV-GC 2005 en de mores die in acht genomen moeten worden tijdens een project dat beheerst wordt door deze algemene voorwaarden is dan ook van groot belang. In deze cursus wordt u door de UAV-GC 2005 heen geloodst aan de hand van de tekst en sprekende voorbeelden aan het leven ontleend. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de Aedes DBM voorwaarden en de afwijkingen van de UAV-GC 2005 die daarin zijn opgenomen.

Na afloop van de cursus heeft u op uw gemak grondig kennis gemaakt met de UAV-GC 2005, waarbij u ook mee heeft gekregen wat er van u als opdrachtgever van een UAV-GC 2005 opdracht wel en niet verwacht wordt.

Aanbevolen wordt de uitgave De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC) 2005 van CROW mee te nemen naar de cursus. Deze uitgave is niet bij het materiaal en de prijs inbegrepen.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding 

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 16.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en hoogleraar Bouwrecht TU Delft

Datum

Dinsdagmiddag 19 september 2017

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Locatie

KIVI Congresbureau, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs

€ 295,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal incl. boek Praktische toelichting op de UAV-GC 2005

Doelgroep

Personen werkzaam bij woningcorporaties

Aantal deelnemers

30

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus de kosten van het boek (€ 37,50 incl. BTW). Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.