Lunchbijeenkomst Vertraging, korting en stagnatieschade

Woensdag 26 juni 2019
Studiebijeenkomst | € 295,00 excl. BTW

Vertraging van bouwprojecten is aan de orde van de dag. Waar moeten de opdrachtgever en de aannemer op letten? Wanneer heeft de aannemer recht op termijnverlenging? Is een verzoek of melding nog wel nodig? Wie moet wat en hoe bewijzen? Welke middelen staan de opdrachtgever ten dienst om de uitvoering te bespoedigen en hoe is om te gaan met de korting? Natuurlijk wordt ook uitgebreid ingegaan op stagnatieschade. Wat is de relatie met meerwerk/bijbetaling en welke aanknopingspunten bieden de UAV 2012 en de UAV-GC 2005? Welke schade is stagnatieschade? Welke kosten vallen daaronder en hoe deze te berekenen?

Programma

10.30 - 10.45 uur ontvangst
10.45 - 11.45 uur inleiding
11.45 - 12.00 uur broodjeslunch in de zaal
12.00 - 13.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Jacobs portret
Mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat

Rozemond Advocaten

Datum

Woensdag 26 juni 2019

Tijdstip

10.45 - 13.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 295,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

2

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.