Lustrumbijeenkomst 50 jaar Instituut voor Bouwrecht

Dinsdagmiddag 18 december 2018
Overig | € 0,00 excl. BTW

Het Instituut voor Bouwrecht bestaat op 31 december 2018 vijftig jaar. Maar niet alleen het Instituut bestaat vijftig jaar: op 18 december 2018 bestaan de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) vijftig jaar. En de ruimtelijke en stedenbouwkundige optimalisatie zijn al vijftig jaar een spanningsveld.

Wat is vijftig jaar? Je draait je om, je slaakt een zucht en een halve eeuw is voorbij gevlogen. Een halve eeuw waarin van stilstand geen sprake is geweest. Namen blijven weerkeren, thema’s blijven weerkeren, maar wat gebeurt er binnen die kaders? Heel veel! Het is goed daar ter gelegenheid van de vijftig jaar dat het Instituut voor Bouwrecht het bouwrecht bedient en beoefent bij stil te staan in een feestelijke sfeer.

Maar er wordt ook een bijzonder boek 'Bouwrechtjusten' ten doop gehouden en aangeboden aan de vice-voorzitters van resp. de Hoge Raad (mr. Kees Streefkerk) en de Raad van Arbitrage (ir. Nico de Vries) en mevrouw Sybille Dekker, o.a. voormalig minister van minister van VROM). De inhoud van dat boek gaat niet over het IBR. Waar het wel over gaat, blijft nog even een verrassing.

Wie jarig is trakteert: deze bijeenkomst is gratis bij te wonen.

De voorzitter van het Bestuur van het Instituut voor Bouwrecht prof. mr. Jan Struiksma opent de middag met zijn impressies van de bouwrecht wereld in de afgelopen vijftig jaar. Prof. mr. dr. Monika Chao staat stil bij vijftig jaar UAV en prof. dr. ir. Arjan Bregman legt uit of en zo ja, waarom na vijftig jaar het omgevingsrecht nog steeds met spanningen te kampen heeft.

Wij hopen op heel veel aanmeldingen, dus wees er tijdig bij. 

Programma

14.00 - 14.30 uur     ontvangst
14.30 - 15.00 uur     opening prof. mr. J. Struiksma
15.00 - 15.15 uur     overhandiging boek Bouwrechtjuristen door mr. H.C.W.M. Moesker en mr. S.J.H. Rutten aan S.M. Dekker, mr. C.A. Streefkerk en ir. N.J. de Vries
15.15 - 15.45 uur     inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman
15.45 - 16.00 uur     referent drs. H.M.A. Aarts MRE
16.00 - 16.15 uur     discussie/vragen
16.15 - 16.45 uur     inleiding prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis 
16.45 - 17.00 uur     referent mr. S. Könemann
17.00 - 17.15 uur     discussie/vragen en afsluiting
17.15 - 18.30 uur     borrel

Inleiders

Bregman portret
Prof. dr. ir. A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht

Rijksuniversiteit Groningen

verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

Chao-Duivis portret
Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Directeur

Instituut voor Bouwrecht

Hoogleraar bouwrecht

TU Delft

Struiksma portret
Prof. mr. J. Struiksma

Hoogleraar bestuursrecht

VU Amsterdam

Datum

Dinsdagmiddag 18 december 2018

Tijdstip

14.30 - 17.00 uur

Locatie

Universiteit Leiden, locatie Schouwburgstraat 2 te Den Haag

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde  (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

200

NOvA punten

2

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tot en met maandag 10 december 2018 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 50,- excl. BTW aan annulerings-/administratiekosten in rekening te brengen.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.