Modulaire basiscursus locatie- en vastgoedontwikkeling

Dinsdag 14 en 21 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2019
Cursus | € 2193,00 excl. BTW

Alle relevante aspecten van het publiek- en privaatrecht in één cursus

Nieuwe bouwprojecten dienen zich aan in de vorm van transformatie van bestaande gebouwen, als ‘echte’ nieuwbouw èn als onderdeel van locatieontwikkeling. Groei- en krimplocaties vragen om aandacht.

In deze modulaire basiscursus worden de volgende onderwerpen inleidend behandeld: introductie vastgoedrecht, hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium, hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming, hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening, staatssteun en aanbestedingsrecht, fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering, eigendom, beperkte rechten, het binden van verplichtingen aan registergoederen, recht van koop van nieuwbouw onroerend goed, koop en levering van bestaand onroerend goed en samenwerkingsverbanden (personenvennootschappen en rechtspersonen).

Er wordt intensief en interactief een totaalbeeld geboden van de juridische aspecten van locatie- en vastgoedontwikkeling. De docenten zijn afkomstig uit de praktijk en de wetenschap, zodat een goede mix van ervaringsdeskundigheid en theorie gewaarborgd is.

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagen genieten voorrang en krijgen korting.


Prijs: € 430,- per dag excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack 
Kortingsstaffel bij inschrijving:
6 dagen 15% (€ 2193,-)
5 dagen 10% (€ 1935,-)
4 dagen 6% (€ 1616,80)
3 dagen 4% (€ 1238,40)
2 dagen 2% (€ 842,80)

Aanmelding voor meerdere dagen kunt u op twee manieren doen: via “Inschrijven” bij de totale cursus en dan bij toelichting aangeven welke dagen u wilt volgen of elke dag selecteren en via “Inschrijven” toevoegen in het winkelwagentje. De korting wordt bij het factureren verwerkt.

Programma

De totale cursus beslaat 6 dagdelen, elk bestaande uit 4 college-uren.

 

12.30 - 13.00 uur    ontvangst met (warme) snack

13.00 - 15.00 uur    behandeling cursusonderdeel

15.00 - 15.30 uur    pauze

15.30 - 17.30 uur    behandeling cursusonderdeel
 

Dag I Dinsdag 14 mei 2019
Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling (2 uur)
Begrippen, kostenverhaal, de regeling inzake grondexploitatie in de Wro bij locatieontwikkeling, doorkijk naar de Omgevingswet
Hoofdlijnen grondbeleidsinstrumenten (2 uur)
Onteigeningswet, gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten, doorkijk naar de Omgevingswet.
Docenten: Prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE en Mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff

Dag II Dinsdag 21 mei 2019
Hoofdlijnen en systematiek van de omgevingsrechtelijke planvorming (2 uur)
Omgevingsrechtelijke plannen op grond van de Wro en de Crisis- en herstelwet bij locatieontwikkeling, in het perspectief van de Omgevingswet.
Hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening (2 uur)
Wabo, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning, doorkijk naar de Omgevingswet.
Docenten: Mr. J.J. (Jacco) Karens, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en Mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland en Docent

Dag III Dinsdag 4 juni 2019
Staatssteun en aanbestedingsrecht (2 uur)
Staatssteun, aanbestedingsrecht en aanbestedingsplichtige opdrachten, toegesneden op de praktijk.
Fiscale aspecten bij locatieontwikkeling en vastgoedfinanciering (2 uur)
Overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting (waaronder de aftrekbaarheid van rente).
Docenten: Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman, Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE, Mr. M.A. (Arianne) Bonthuis-Broekman, Advocaat-belastingkundige NautaDutilh N.V.

Dag IV Dinsdag 11 juni 2019
Eigendom en beperkte rechten: het binden van verplichtingen aan registergoederen (4 uur)
Vergelijking en toepassingsmogelijkheden van de beperkte rechten die op onroerend goed gevestigd kunnen worden, met aandacht voor de wijziging van deze rechten in het geval van (bijvoorbeeld) transformatie.
Docent: Mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck, Universitair docent notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Dag V Dinsdag 18 juni 2019
Koop en levering van bestaand onroerend goed (2 uur)
Conformiteit, financieringsvoorbehoud, boetebedingen in koopakte, bedenktijd bij koop van een woning, vormerkung en beslag (art. 7:3 BW).
Recht van koop van nieuwbouw onroerend goed (2 uur)
Consumenten koop-/aannemingsovereenkomst, garantie- en waarborgregeling.
Docenten: Mr. J.J. (Jaap) Dammingh, Universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en Mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten, Advocaat HabrakenRutten Advocaten

Dag VI Dinsdag 25 juni 2019
Samenwerkingsverbanden: personenvennootschappen en rechtspersonen (4 uur)
Maatschap, V.O.F. en C.V., B.V., N.V., oprichtingsformaliteiten, aansprakelijkheidsgevolgen en afscheidsregelingen.
Docenten: Mr. E.A. (Ewoud) de Vries, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. en Mr. C.A. (Cees) de Zeeuw, Notaris Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Datum

Dinsdag 14 en 21 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2019

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs

€ 2193,00 excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en (warme) snack 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 150,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren, projectleiders en adviseurs bij zowel overheden als marktpartijen (projectontwikkelaars, bouwondernemingen en corporaties)

Rechtsgebieden

Diversen

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

24

Opmerkingen

Aanbevolen literatuur: Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (€ 56,75 incl. BTW) en Praktijkboek koop-/aannemingsovereenkomst (2e druk) (€ 44,50 incl. BTW) zijn los te bestellen.

 

Certificaat: Na de cursus zal een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

 

Evaluatie: Na afloop door deelnemers d.m.v. formulier in te vullen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 14 april 2019. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.