Modulaire Cursus Appartementsrecht 2020: actuele en verdiepende informatie

4 dagdelen in voor- of najaar 2020
Cursus | € 1548,00 excl. BTW

Indien u interesse heeft in deze cursus dan kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl. Zodra het programma gereed is zullen wij u die toesturen.
 

Het appartementsrecht biedt eigenaren van onroerend goed vele mogelijkheden om flexibel met eigendom om te gaan. Appartementsrecht gaat niet alleen over appartementsrechten ten behoeve van woningbouw, maar ook om rechten ten behoeve van tal van andere economische doeleinden.
Die flexibiliteit wordt door steeds meer eigenaren ontdekt. Het appartementsrecht is ook in beweging. Er verschijnt veel rechtspraak over en daarnaast zijn er de wijziging van het Modelreglement (ook van belang voor bestaande reglementen!) en de Wet Verbetering Functioneren VvE’s. 

In deze modulaire cursus (4 dagdelen) wordt u door dit omvangrijke rechtsgebied geleid. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, inhoud splitsingsreglement en huishoudelijke reglement, organen van de VvE, de praktijk van het appartementsrecht en gemengde complexen, veranderd gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten en wetswijzigingen en naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht.

Kennis van het appartementsrecht vereist ook kennis van het relevante goederen- en verenigingsrecht. Voorts is kennis vereist van het procesrecht, want procederen omtrent appartementsrecht heeft zijn eigen eigenaardigheden. In deze meerdaagse cursus worden al deze onderwerpen, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, uitgelicht en toegelicht door docenten die allen hun sporen in de praktijk en/of de wetenschap hebben verdiend.

In de bijeenkomsten wordt voortdurend de link gelegd tussen de (aangepaste) regelingen en de huidige praktijk. De cursus is dan ook van belang voor een ieder die met VvE’s te maken heeft, want de gewijzigde regelingen hebben ook consequenties voor bestaande regelingen binnen VvE’s. 

Deze cursus bestaat uit vier dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; bij overtekening geldt: deelnemers aan alle dagen (hoe meer dagen, hoe hoger de voorrang en korting) genieten voorrang.

Prijs: € 430,- excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en lunchsnack per dagdeel
Kortingsstaffel bij inschrijving: 
4 dagen 10% (€ 1548,-)
3 dagen 6% (€ 1212,60)
2 dagen 2% (€ 842,80)
Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,- excl. BTW per dagdeel

Programma

Programma 2020 is nog niet gereed. Er kunnen ten opzichte van 2018 wijzigingen plaatsvinden.

12.30 - 13.00 uur    ontvangst met snack

13.00 - 15.00 uur    behandeling cursusonderdeel

15.00 - 15.30 uur    pauze

15.30 - 17.30 uur    behandeling cursusonderdeel
 
Dag I Woensdag 31 oktober 2018
Inleiding in het appartementsrecht (2 uur)
Algemene inleiding, de zakenrechtelijke vormgeving van gebiedsontwikkeling, de rol van het appartementsrecht, overdracht en bezwaring, opheffing van de splitsing bij aflopende erfpacht, splitsing van erfpacht, splitsen van de blooteigendom.
Docent: mr. dr. J.A.J. Peter, zelfstandig juridisch adviseur te Den Haag en als zodanig betrokken geweest bij het opstellen van het Modelreglement Splitsing 2017 en Modelreglement Ondersplitsing 2018

Vervolg inleiding in het appartementsrecht (2 uur)
Inhoud splitsingsreglement en huishoudelijk reglement, organen van de VvE: de vergadering van eigenaars, bestuur, voorzitter, commissies, besluitvorming.
Docent: mr. H.J.G. Braakhuis, advocaat Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

Dag II Woensdag 7 november 2018
De praktijk van het appartementsrecht (2 uur)
Wet verbetering functioneren VvE’s, wijziging Modelreglement 2017, groot onderhoud en energiebesparende maatregelen.
Docent: mr. R.P.M. de Laat, advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. te Utrecht en hoofdredacteur VvERecht.nl

Gemengde complexen (2 uur)
De positie van grooteigenaar, volmacht, gebruik/misbruik van meerderheidsmacht, huurders in de VvE.
Docent: dr. mr. M.C.E. van der Vleuten, zelfstandig adviseur / interim-manager te Zeist

 

Dag III Woensdag 14 november 2018
Veranderend gebruik: noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte en statuten, wetswijzigingen (4 uur)
Gebruik gemeenschappelijke gedeelten, op- en aanbouw, bestemming en gebruik, Airbnb.
Docent: mr. H.J.G. Braakhuis, advocaat Rijssenbeek Advocaten te Arnhem

 

Dag IV Woensdag 21 november 2018
Naleving van de splitsingsakte: procesrechtelijke aspecten van het appartementsrecht (4 uur) 
Juiste grondslag vordering; soorten procedures; dagvaarding of verzoekschrift/samenloop; hoger beroep en valkuilen; onderscheid VvE recht (Boek 2 BW) en goederenrecht (Boek 5 BW) met het oog op procedurele kwesties; nietigheid, vernietigbaarheid, vervangende machtiging, betalingsverplichtingen en opschorting, aansprakelijkheid van de notaris.
Docenten: mr. R.P.M. de Laat, advocaat De Advocaten van Van Riet B.V. te Utrecht en hoofdredacteur VvERecht.nl en prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, advocaat Paulussen Advocaten N.V. te Maastricht

Inleiders

Mr. H.J.G. Braakhuis, mr. R.P.M. de Laat, prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, mr. dr. J.A.J. Peter en dr. mr. M.C.E. van der Vleuten

Datum

4 dagdelen in voor- of najaar 2020

Tijdstip

13.00 - 17.30 uur

Locatie

Utrecht

Prijs

€ 1548,00 excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal en lunchsnack

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 100,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen
•    Academisch geschoolde juridisch medewerkers van gemeentelijke grondbedrijven en van woningcorporaties

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

16

Opmerkingen

Toelating

Het is mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 

Certificaat 

Na de cursus zal u een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 oktober 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.