Modulaire Verdiepingscursus in het aanbestedingsrecht (I t/m IV)

Donderdag 6 juni 2019 (dagdeel I en II) en donderdag 20 juni 2019 (dagdeel III en IV)
Cursus | € 1325,00 excl. BTW

Deze verdiepingscursus bestaat uit vier dagdelen waarin het aanbestedingsrecht uit de doeken wordt gedaan. Daarbij worden twee doelen nagestreefd: u krijgt een overzicht van verschillende onderwerpen aangeboden en u wordt op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen/rechtspraak. Waar dat relevant is, zal aandacht worden besteed aan Europese ontwikkelingen.
Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het aanbestedingsrecht. De dagdelen kunnen elk afzonderlijk gevolgd worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Dagdeel: Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en motiveringsplicht (I)
In dit dagdeel worden het begrip aanbestedende dienst en de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht belicht en voorts wordt aandacht besteed aan de motivering van de gunningsbeslissing. In dat kader komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: (quasi) in house aanbesteden, strategische/manipulatieve of abnormale lage inschrijving, beoordelen en het motiveren van de gunningsbeslissing, marginale/volle toets en het intrekken van een aanbestedingsprocedure.

Dagdeel: De voorbereiding van de aanbesteding en de inschrijving (II)
In dit dagdeel wordt de voorbereiding van de aanbesteding bekeken vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst en van een inschrijver. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de toepassing van uitsluitingsgronden, de formulering van geschiktheidseisen en selectie- en gunningscriteria. Welke fouten worden daarbij veel gemaakt? En wat is de betekenis van de Gids Proportionaliteit?

Dagdeel: Bijzondere aanbestedingsrecht procedures (III)
In dit dagdeel wordt uitvoerig ingegaan op een aantal bijzondere Europese aanbestedingsprocedures, te weten het innovatiepartnerschap, de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiegerichte dialoog. Centraal daarbij staat het begrip innovatie en het aanbesteden van innovatieve oplossingen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: het verloop van de bijzondere procedures, de mogelijkheid van onderhandeling en praktische tips & tricks voor een geslaagde toepassing.

Dagdeel: Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht (IV)
De rechtsbescherming blijft een punt van aandacht voor iedere aanbestedingsrecht jurist. In dit dagdeel komen in ieder geval de eigenaardigheden van de verschillende vormen van rechtsbescherming aan bod (kort geding, hoger beroep, bodemprocedure en de Commissie van Aanbestedingsexperts). Aan de hand van praktische (praktijk)voorbeelden wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan interventie, het recht op processtukken, de procesgang, ondeelbaarheid rechtsverhouding, het risico op niet-ontvankelijkheid, de mogelijkheden tot ingrijpen in een gesloten overeenkomst en de (on)mogelijkheden bij een wezenlijke wijziging van een opdracht.

Programma

6 juni 2019 (I en II)
08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding mr. M.R. (Maaike) Küthe en mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting
12.45 - 13.30 uur lunch
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. E.J.M. (Eline) Brenders en mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

20 juni 2019 (III en IV)
08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting
12.45 - 13.30 uur lunch
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk en mr. S.G. (Simon) Tichelaar
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Küthe portret
Mr. M.R. (Maaike) Küthe

Advocaat

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Weyne portret
Mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Brenders portret
Mr. E.J.M. (Eline) Brenders

Advocaat

CMS Nederland

Heemskerk portret
Mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk

Advocaat

CMS Nederland

Rasenberg portret
Mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg

Advocaat

AT Lawyers

Lagendijk portret
Mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat

Straatman Koster Advocaten

Tichelaar portret
Mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat

Straatman Koster Advocaten

Datum

Donderdag 6 juni 2019 (dagdeel I en II) en donderdag 20 juni 2019 (dagdeel III en IV)

Tijdstip

9.15 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 1325,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 120,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Aanbestedingsrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

12

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.