Studiedag Bouwgeschillen: voorkomen is beter dan genezen

Woensdag 15 november 2017
Studiebijeenkomst | € 695,00 excl. BTW

Geschilbeslechting wordt in het bouwcontractenrecht meestal opgedragen aan de Raad van Arbitrage of aan de overheidsrechter. Met een procedure zijn echter veel tijd, negatieve energie en aanmerkelijke kosten gemoeid.
Er komt verder hoe dan ook een uitspraak. Maar, of men als partij bij zo’n geschil blij moet zijn met zo’n uitspraak is de vraag. Dikwijls blijven beide partijen zitten met het gevoel dat zij beiden hebben verloren. En zo’n verloop van een project kan ook nog eens verstorend werken: Geschillen leiden soms tot stillegging van het werk. Bij escalatie van het geschil zijn ook de risico’s vaak inmiddels relevant toegenomen. En dat kost hoe dan ook tijd en geld. Het zou daarom de voorkeur van partijen moeten hebben om deze escalatie te vermijden. Er zijn gelukkig beproefde manieren om met dit aspect om te gaan. Om te beginnen kunnen partijen zich zo organiseren dat de kans op geschillen zo klein mogelijk wordt gehouden. En als er dan geschillen dreigen te ontstaan, zijn er ook weer methoden die er op zijn gericht om die geschillen zodanig vroegtijdig op te lossen dat ze niet escaleren naar een niveau waarbij alleen arbitrage of rechtspraak nog een oplossing biedt. In het moderne bouwcontractenrecht zijn velen zich er van bewust dat een van de succesfactoren voor een project is dat het is opgeleverd zonder geschillen die partijen niet zelf hebben kunnen oplossen. Moderne bouwcontracten hebben daarom voorzieningen die er aan kunnen bijdragen dat het nooit tot rechterlijk of arbitraal ingrijpen hoeft te komen. Daarnaast zijn er ook andere randvoorwaarden in te vullen die partijen vér van geschillen kunnen houden.

Die hebben natuurlijk te maken met economische randvoorwaarden van het project (het project moet zowel binnen het budget van de opdrachtgever als dat van de aannemer kunnen worden uitgevoerd). Maar ook met de wijze van samenwerking tussen partijen. Door toepassing van technieken als partnering (in Nederland bekend als Project Startup en Project follow­up) leren partijen gezamenlijk voor de projectdoelen te gaan vanuit een gemeenschappelijk belang.

Daarnaast is het instrument van een vooraf benoemde permanente Dispute Board (Commissie van Deskundigen, Geschillencommissie) bij projecten vanaf een zekere omvang een heel erg nuttig instrument.

Verder zijn uiteraard technieken als projectbemiddeling en mediation nuttige instrumenten om bij de rechter of arbiters weg te blijven. Als het dan toch niet anders kan, biedt de Raad van Arbitrage sinds november 2016 Fast Track Adjudication aan.

In deze, interactieve, bijeenkomst komen zowel technieken voor effectieve geschilvoorkoming als alternatieve vormen van geschilbeslechting aan de orde.

Programma

08.30 -­ 09.00 uur    ontvangst

09.00 ­- 10.30 uur    inleiding mr. H. Stroeve over het nut, de huidige mogelijkheden en wenselijkheid van geschillenbeslechting vóór oplevering van het werk: incl. Fast Track Adjudication

10.30 ­- 12.00 uur    inleiding mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck over geschillenvoorkoming

12.00 ­- 13.00 uur    lunch

13.00 ­- 14.30 uur    inleiding mr. ing. J.J. van de Vijver over projectbemiddeling en mediation

14.30 ­- 15.00 uur    inleiding mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck over Dispute Boards

15.00 ­- 15.15 uur    pauze

15.15 ­- 16.45 uur    rollenspel, waarbij de verschillende vormen van geschillenvoorkoming en
­beslechting aan de orde komen aan de hand van een concreet scenario

16.45 -­ 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Mr. H. Stroeve, advocaat Ekelmans & Meijer te Den Haag, mr. ing. J.J. van de Vijver, advocaat / mediator Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat & Mediator in het Vastgoed te Workum en mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck, The Faithful Goose B.V. te Den Haag

Datum

Woensdag 15 november 2017

Tijdstip

9.00 -­ 17.00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 695,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.