Studiedag De UAV-GC 2005 toegepast

Dinsdag 2 april 2019
Studiebijeenkomst | € 725,00 excl. BTW

Toepassing van de UAV-GC 2005 in de infrastructuur is inmiddels regel en ook in de B&U neemt de toepassing van de UAV-GC 2005 snel toe. Tijdens de uitvoering van werken ontstaan echter steeds vaker grote geschillen over de uitleg van bepalingen in dit model en bepalingen in contracten onder vigeur van dit model. Opdrachtgevers en aannemers blijken vaak sterk uiteenlopende visies te hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden.

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005. Naast een algemene inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• de verdeling van de risico’s over beide partijen;
• de financiële bepalingen;
• de regeling van de termijnverlenging;
• de verstrekking van en aansprakelijkheid voor gegevens;
• de vergunningen;
• de kwaliteitsborging;
• de bodemgesteldheid;
• de wijzigingen;
• de oplevering;
• het onderhoud en de aansprakelijkheid van aannemer en opdrachtgever.

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005.

Programma

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.15 uur algemene inleiding mr. R.G.T. Bleeker
10.15 - 11.15 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer
11.15 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over kwaliteitsborging
12.15 - 12.45 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over vergunningen
12.45 - 13.45 uur lunch
13.45 - 14.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen en overige aanspraken
14.45 - 15.30 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over bodemgesteldheid
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
16.15 - 16.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over onderhoud
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Bleeker portret
Mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat

Rozemond Advocaten

van der Zijpp portret
Mr. B. (Bert) van der Zijpp

Advocaat

Rozemond Advocaten

Herber portret
Mr. W.J.M. (Pim) Herber

Jurist

Juridisch Management Nederland B.V.

Docent Bouwrecht

Datum

Dinsdag 2 april 2019

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 725,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, lunch en publicatie UAV-GC 2005. Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten, IBR 2016, € 36,95 incl. BTW

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 40,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

35

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.