Studiedag Geluid en bodem nu en in de Omgevingswet (I en II)

Donderdag 2 november 2017
Studiebijeenkomst | € 695,00 excl. BTW

Dagdeel: Geluid nu en in de Omgevingswet (I)
Tijdens deze bijeenkomst wordt in de eerste plaats het huidige recht op het gebied van geluid uiteengezet waarbij ook belangrijke jurisprudentie aan bod komt. Daarnaast wordt ook ingegaan op de toekomstige regels. Er lopen twee wetgevingstrajecten: de Omgevingswet met de uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) en het aanvullingsspoor geluid (Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid). De Omgevingswet en de AMvB’s brengen de nodige wetswijzigingen met zich, die aanzienlijke veranderingen voor de praktijk tot gevolg hebben. Deze wijzigingen en veranderingen worden tijdens deze bijeenkomst met u doorgenomen.

Dagdeel: Bodem nu en in de Omgevingswet (II)
De huidige Wet bodembescherming uit 1987 kent publiek­ en privaatrechtelijke instrumenten, waarbij de nadruk is afgewend van (privaatrechtelijk) kostenverhaal en steeds meer op de publiekrechtelijke kant van goedkeuring van saneringsplannen en de saneringsplicht ex lege is komen te liggen. Inmiddels kent de wet ook de mogelijkheid van een gebiedsgerichte aanpak, voor de situaties waar de gevalsgerichte aanpak door complexe verontreinigingen faalt. Op een en ander wordt uitgebreid ingegaan. Daarnaast beogen de  Omgevingswet en de conceptversies van de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet bodem  significante wijzigingen in de bekende systematiek te brengen. De Aanvullingswet komt deze bijeenkomst daarom ook aan bod en wordt besproken in het licht van het thans geldende recht, mede aan de hand van jurisprudentie en praktijksituaties.

Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en korting.

Naast deze twee onderwerpen bieden wij u een breed overzicht van de regelgeving nu en na invoering van de Omgevingswet. De volgende onderwerpen komen ook aan bod:
Studiemiddag Hoofdlijnen Invoeringswet Omgevingswet - 6 oktober 2017
Studiedag Omgevingsvisie, programma's en het omgevingsplan (I en II) - 11 oktober 2017

Studiedag Flexibele milieunormen / Besluitvorming over projecten nu en in de Omgevingswet (I en II) - 15 november 2017
Studiedag Bouwregelgeving en schadevergoeding nu en in de Omgevingsrecht (I en II) - 23 november 2017
Studiedag Stedelijke kavelruil en Onteigening nu en in de Omgevingswet (I en II) - 30 november 2017
Studiedag Natuur en externe veiligheid nu en in de Omgevingswet (I en II) - 13 december 2017

Programma

08.30 -­ 09.00 uur    ontvangst

09.00 ­- 10.30 uur    inleiding mr. R. Benhadi

10.30 ­- 10.45 uur    pauze

10.45 ­- 12.15 uur    vervolg inleiding

12.15 ­- 12.30 uur    vragen en afsluiting

12.30 ­- 13.30 uur    lunch

13.30 ­- 15.00 uur    inleiding prof. mr. G.A. van der Veen

15.00 ­- 15.15 uur    pauze

15.15 ­- 16.45 uur    vervolg inleiding

16.45 ­- 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Mr. R. Benhadi (I), advocaat Hekkelman Advocaten N.V. te Nijmegen en prof. mr. G.A. van der Veen (II), advocaat / partner AKD te Rotterdam en hoogleraar milieurecht Universiteit Groningen

Datum

Donderdag 2 november 2017

Tijdstip

9.00 -­ 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 695,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

40

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.