Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Dinsdag 6 maart 2018
Studiebijeenkomst | € 695,00 excl. BTW

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig. Het omvangrijke en complexe stelsel van het omgevingsrecht zorgt immers voor een voortdurende brede stroom aan jurisprudentie van de bestuursrechter.

Deze bijeenkomst bestaat uit vijf, met elkaar samenhangende, onderdelen.
Deel A: het toetsingsmodel van de bestuursrechter en de consequenties daarvan voor partijen (bevoegdheid van de bestuursrechter, ontvankelijkheid van het beroep, bevoegdheid van het bestuursorgaan, ontvankelijkheid van het bezwaar en de omvang van het geding).
Deel B: de zoektocht naar de definitieve beslechting van het geschil na de constatering dat het bestreden besluit een gebrek kent (art. 8:69a Awb, art. 6:22 Awb en art. 8:72 Awb).
Deel C: oorzaken en gevolgen van de vergunning van rechtswege (Dienstenrichtlijn, Wabo en par. 4.1.3.3 Awb).
Deel D: financiële gevolgen van wachten met besluitvorming (par. 4.1.3.2 Awb).
Deel E: schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurlijk handelen in het ruimtelijk domein (titel 8.4 Awb).

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een digitale syllabus met achtergrondliteratuur over de zojuist aangestipte onderwerpen en met actuele jurisprudentie. Welke onderwerpen tijdens de bijeenkomst uitgebreid aan bod zullen komen, hangt af van de voorkeuren van de deelnemers en de actualiteit van dat moment.

Na afloop van deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over actuele procesrechtelijke vraagstukken die voor u relevant zijn. Zendt uw eigen vragen in (voor donderdag 1 maart 2018 naar onderwijs@ ibr.nl) en indien mogelijk komen deze geanonimiseerd  aan de orde tijdens de bijeenkomst. Op die wijze kan de inleider tijdens de bijeenkomst optimaal maatwerk leveren.

Programma

08.30 - 09.00 uur    ontvangst

09.00 - 10.30 uur    inleiding

10.30 - 10.45 uur    pauze

10.45 - 12.15 uur    vervolg inleiding

12.15 - 12.30 uur    vragen

12.30 - 13.30 uur    lunch

13.30 - 15.00 uur    vervolg inleiding

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. dr. L.M. Koenraad, bestuursrechter Rechtbank Gelderland en Rechtbank Den Haag

Datum

Dinsdag 6 maart 2018

Tijdstip

9.00 - 17.00 uur

Locatie

Regardz WTC Meeting Center, Nieuwe Stationsstraat 10 te Arnhem

Prijs

€ 695,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

25

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.