Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Woensdag 20 september 2017
Studiebijeenkomst | € 695,00 excl. BTW

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig. Het omvangrijke en complexe stelsel van het omgevingsrecht zorgt immers voor een voortdurende brede stroom aan jurisprudentie van de bestuursrechter.

Deze bijeenkomst bestaat uit vijf afzonderlijke onderdelen.
Deel A: het toetsingsmodel van de bestuursrechter en de consequenties daarvan voor partijen (bevoegdheid van de bestuursrechter, ontvankelijkheid van het beroep, bevoegdheid van het bestuursorgaan, ontvankelijkheid van het bezwaar en de omvang van het geding).
Deel B: de zoektocht naar de definitieve beslechting van het geschil na de constatering dat het bestreden besluit een gebrek kent (art. 8:69a Awb, art. 6:22 Awb en art. 8:72 Awb).
Deel C: oorzaken en gevolgen van de vergunning van rechtswege (Dienstenrichtlijn, Wabo en par. 4.1.3.3 Awb).
Deel D: financiële gevolgen van wachten met besluitvorming (par. 4.1.3.2 Awb; brug naar schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurlijk handelen).
Deel E: schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurlijk handelen in het ruimtelijk domein (titel 8.4 Awb).

Na deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over actuele procesrechtelijke vraagstukken, die nu van belang zijn en na invoering van de Omgevingswet. Zendt uw eigen vragen in (voor woensdag 13 september 2017 naar onderwijs@ibr.nl) en indien mogelijk komen deze ­ geanonimiseerd ­ aan de orde in de bijeenkomst. Op die wijze kan de inleider optimaal maatwerk leveren.

Programma

08.30 -­ 09.00 uur    ontvangst

09.00 ­- 10.30 uur    inleiding

10.30 ­- 10.45 uur    pauze

10.45 ­- 12.15 uur    vervolg inleiding

12.15 ­- 12.30 uur    vragen

12.30 ­- 13.30 uur    lunch

13.30 ­- 15.00 uur    vervolg inleiding

15.00 ­- 15.15 uur    pauze

15.15 -­ 16.45 uur    vervolg inleiding

16.45 ­- 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Mr. dr. L.M. Koenraad, bestuursrechter Rechtbank Gelderland en Rechtbank Den Haag

Datum

Woensdag 20 september 2017

Tijdstip

9.00 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 695,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

36

NOvA punten

6

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.