Studiemiddag Aansprakelijkheid voor bouwfouten

Donderdag 13 juni 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Fouten bij bouwprojecten kunnen, met name als het om fouten inzake constructieve veiligheid gaat, ernstige gevolgen hebben. Het gebeurt met enige regelmaat dat, als gevolg van deze fouten, gebouwen beschadigen of instorten, zoals recent weer aan de orde was bij de parkeergarage Eindhoven Airport.

Veel gebouwen worden op dit moment onderzocht op vergelijkbare gebreken. Maar ook in een wat verder verleden is een lang rij aan voorbeelden op te sommen: de balkons in Maastricht, het dak van IKEA Amsterdam, de parkeergarage van Van der Valk in Tiel en de toneeltoren in Hoorn. Ook tijdens de bouw gebeuren regelmatig ernstige ongelukken, zoals de omgevallen hijskraan in Alphen aan den Rijn en de gevallen hijslast in Den Haag. U wordt meegenomen in de civielrechtelijke, de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke aspecten van deze bouwfouten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de beperkingen daarvan:
• Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid in de verschillende contractvormen?
• Welke rol speelt de waarschuwingsplicht van de aannemer?
• Hoe wordt de aansprakelijkheid in de gebruikelijke algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011) beperkt, niet alleen in hoogte, maar ook in soort en in duur?
• Welke rol speelt het Bouwbesluit 2012?
• Wat zijn de strafrechtelijke risico’s voor bedrijven, combinaties, combinanten en hun feitelijke leidinggevenden als het echt helemaal fout gaat?

Tot slot zullen de inleiders met u kijken naar de mogelijkheden om bouwfouten en de aansprakelijkheid daarvoor zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zal in dit kader aandacht worden besteed aan het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Moolhuizen portret
Mr. M.A. (Mark) Moolhuizen

Advocaat/Partner

Van Doorne

Leliveld portret
Mr. J.T.C. (Jan) Leliveld

Advocaat/Partner

Van Doorne

Datum

Donderdag 13 juni 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 35,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.