Studiemiddag Actuele jurisprudentie natuur (II)

Donderdag 20 juni 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

In deze bijeenkomst wordt de recente jurisprudentie behandeld over de volgende onderwerpen:
• Actualiteiten gebiedsbescherming: het Natuurnetwerk Nederland, de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, de beschermingsregimes, waaronder de toetsing van bestemmingsplannen, de vergunningplicht en de uitzonderingen daarop, het begrip significante gevolgen en de passende beoordeling, PAS, handhaving en beheerplannen.
• Actualiteiten soortenbescherming: wettelijke verboden per diergroep en rol van opzet, ruimtelijke ontwikkelingen, ecologisch onderzoek, vrijstellingen, ontheffing en alternatieve toestemming (gedragscodes).

Dit dagdeel is onderdeel van een studiedag die zich richt op advocaten en juristen die in één dag op de hoogte willen worden gebracht van de Wet natuurbescherming en de implicaties voor ruimtelijke besluitvorming en de actuele jurisprudentie op het gebied van natuur (gebiedsbescherming en soortenbescherming).
Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. J. Verbeek
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Verbeek portret
Mr. J. (Janette) Verbeek

Sr. jurist Afdeling Bestuursrechtspraak

Raad van State

Datum

Donderdag 20 juni 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.