Studiemiddag Bijzondere onderwerpen aanbestedingsrecht: motiveringsverplichtingen en niet-gereguleerde aanbestedingen

Dinsdag 31 oktober 2017
Studiebijeenkomst | € 430,00 excl. BTW

In deze bijeenkomst wordt uitgebreid aandacht besteed aan twee aanbestedingsrechtelijke onderwerpen die in de praktijk van belang zijn voor inschrijvers en voor aanbesteders.

Het eerste onderwerp is motiveringverplichtingen: de Aanbestedingswet 2012 bevat een groot aantal motiveringsverplichtingen voor de aanbestedende dienst. Te denken valt aan de verplichting om het hanteren van omzeteisen met zwaarwegende argumenten te motiveren. Ook de Gids Proportionaliteit verplicht tot motiveren, mede op basis van het daarin gehanteerde principe ‘pas toe of leg uit’. Aspecten die aan de orde komen zijn: de inhoud en reikwijdte van en verschillen tussen de motiveringsverplichtingen, de betekenis van de motiveringsverplichtingen voor de praktijk van het aanbesteden en de (effectiviteit van) rechtsbescherming tegen schending van de motiveringsverplichtingen.

Het tweede onderwerp is niet­gereguleerde aanbestedingen: de Aanbestedingswet 2012 bevat niet alleen een kader voor Europese aanbestedingen, maar ook voor ‘vrijwillige’ aanbestedingen, bijvoorbeeld bij overheidsopdrachten onder de drempel. In aanbestedingen van private opdrachtgevers geldt de Aanbestedingswet niet, maar kunnen aanbestedingsrechtelijke beginselen wel een rol spelen. Verder staat door een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verplichting voor bestuursorganen om gelijke kansen te bieden bij de verlening van schaarse rechten, volop in de belangstelling. Al deze aspecten komen aan bod.

Programma

12.15 -­ 13.00 uur    ontvangst met lunch in zaal

13.00 ­- 15.00 uur    inleiding over motiveringsverplichtingen

15.00 ­- 15.15 uur    pauze

15.15 ­- 17.15 uur    inleiding over niet­gereguleerde aanbestedingen

Inleiders

Mr. J.W.A. Meesters, advocaat Houthoff Buruma te Amsterdam

Datum

Dinsdag 31 oktober 2017

Tijdstip

13.00 -­ 17.15 uur

Locatie

Level Eleven, Stationsplein 51 te Amsterdam

Prijs

€ 430,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.