Studiemiddag Contracten maken onder vigeur van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005

Woensdag 19 juni 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De UAV 2012 en UAV-GC 2005 bevatten beide keuzemogelijkheden die aan de orde komen bij het opstellen van een overeenkomst. Hoe die concreet in te vullen? Daar gaat deze bijeenkomst over:
• de hoogte van de korting
• het vastleggen van de aanneemsom
• wel of geen risicoregeling opnemen
• betaalwijze: in termijnen en waaraan deze te koppelen?
• zekerheden en garanties
• arbitrage of gewone rechter
• wel of geen bonusregeling
• wat te doen met de verslaglegging, de keuze voor onderaannemers, werkbare werkdagen of kalenderdagen, de regeling van de coördinatie, vaste verrekenprijzen?

Een ander punt van aandacht bij het schrijven van overeenkomsten is of het wenselijk is wel of niet af te wijken van bepalingen in de algemene voorwaarden? Hoe daarmee om te gaan? En wat als de opdrachtgever wel wil contracteren op basis van de UAV-GC 2005, maar toch eigenlijk voor specifieke onderdelen van de te verrichten werkzaamheden zelf meer invloed wil behouden, dan volgens de UAV-GC 2005 voorwaarden mogelijk is? Hier komt de term hybride contracten om de hoek kijken. Van de adviserende jurist wordt maatwerk verlangd. Deze bijeenkomst helpt u bij dit echte juridische handwerk. Daarbij zullen, naast de informatie over de genoemde onderwerpen, ook algemene tips gegeven worden over het gesprek dat u met uw cliënt over deze onderwerpen voert en over het onderhandelingsgesprek met de beoogde wederpartij. Deze bijeenkomst is interactief met mogelijkheden tot discussie en het stellen van vragen.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Moolhuizen portret
Mr. M.A. (Mark) Moolhuizen

Advocaat/Partner

Van Doorne

Bakker portret
Mr. J. (Jordie) Bakker

Advocaat

Van Doorne

Datum

Woensdag 19 juni 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.