Studiemiddag De betekenis en reikwijdte van staatssteunregels - VOLGEBOEKT

Woensdag 22 november 2017
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Als gevolg van jurisprudentie van zowel het Hof van Justitie EU als de burgerlijke en de bestuursrechter staan de Europese regels inzake het verbod van ongeoorloofde staatssteun volop in de belangstelling. Daarnaast heeft de Europese Commissie inmiddels een praktijk van beschikkingen over Nederlandse vastgoed ontwikkelingen opgebouwd. Een gebiedsontwikkeling zonder een staatssteuncheck is ondenkbaar geworden. Centrale vragen hierbij zijn: wat betekent het ‘market economy investor principle’ voor ontwikkeling van vastgoed? Bij welke typen transacties kan sprake zijn van staatssteun en welke criteria gelden bij de beoordeling van staatssteun? Wanneer is ongeoorloofde staatssteun aan de orde en welke gevolgen vloeien daaruit voort? Wat is in dezen de betekenis van verschillende Publiek-Private Samenwerkingsvormen en in hoeverre kan subsidieverlening als ongeoorloofde staatssteun worden aangemerkt? 

Op deze en andere vragen zal tijdens de bijeenkomst worden ingegaan. Daarbij is ruime aandacht voor recente zaken en nieuwe regelgeving, zoals de nieuwe Mededeling van 2016 van de Europese Commissie.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 16.45 uur    vervolg inleiding

16.45 - 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, advocaat / partner AKD BVBA te Brussel en hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht Radboud Universiteit te Nijmegen

Datum

Woensdag 22 november 2017

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

De Zandkamer, Koninginnenlaan 3 te Den Bosch

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Staatssteun

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

25

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.