Studiemiddag De UAV-GC 2005 en vergunningen

Dinsdag 10 april 2018
Studiebijeenkomst | € 445,00 excl. BTW

De UAV-GC 2005 bieden de mogelijkheid om de taken ten aanzien van het aanvragen van de voor uitvoering van het werk benodigde vergunningen te verdelen tussen opdrachtgever en opdracht- nemer. Tijdens deze bijeenkomst komen vragen aan bod als: hoe verhoudt deze verdeling zich tot de aan de opdrachtnemer toebedeelde ontwerpverantwoordelijkheid? Op welke vergunningen is deze regeling van toepassing? Welke verdelingen zijn denkbaar in welke typen situaties? Hoe verhoudt de taak van de overheid als opdrachtgever zich tot de taak van de overheid als bevoegd gezag?

Over het onderwerp UAV-GC 2005 en vergunningen heeft het Instituut voor Bouwrecht een praktische toelichting uitgegeven, die onderdeel uitmaakt van het studiemateriaal.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman over de vergunningen bij bouwprojecten en over de rol van de opdrachtgever die tevens bevoegd gezag is

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 16.45 uur    inleiding mr. L.C. van den Berg over de verdeling van vergunningen, mede in relatie tot de verdeling van ontwerpverantwoordelijkheden onder de UAV-GC 2005

16.45 - 17.00 uur    vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. L.C. van den Berg, advocaat Severijn Hulshof Advocaten te Den Haag en prof. dr. ir. A.G. Bregman, hoogleraar bouwrecht Universiteit Groningen, tevens verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en aan de ASRE te Amsterdam

Datum

Dinsdag 10 april 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 445,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boek Publiekrechtelijke toestemmingen en de UAV-GC 2005. Een praktische toelichting

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiek-/pirvaatrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.