Studiemiddag Huurrecht voor juristen in de bouw

Donderdag 11 april 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Bouwen en huren gaan hand in hand. Na oplevering volgt vaak een huurcontract. Veel juristen in de bouw komen dan ook in aanraking met het huurrecht. De ontwikkelingen in de bouw, denk aan circulair bouwen en duurzaamheidsvraagstukken, vragen om aanpassingen in huurrelaties, zowel lopende als nieuwe huurcontracten. De financiële belangen bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten zijn groot, omdat huurovereenkomsten doorgaans langlopend zijn. Bovendien kenmerkt het huurrecht zich door strenge wettelijke regels ten aanzien van huurtermijnen, gebreken, opzeggings- en ontruimingsbescherming. Deze regels verschillen per categorie (woonruimte, winkelruimte of kantoorruimte). Kennis van het huurrecht is van belang bij het sluiten van huurovereenkomsten, gedurende de looptijd, maar vooral ook bij de beëindiging ervan.

Tijdens deze bijeenkomst voor juristen in de bouw wordt stilgestaan bij de verschillende wettelijke huurregimes en hun eigen kenmerkende regels, het gebruik van modelhuurovereenkomsten en diverse aan de bouw gerelateerde onderwerpen zoals gebreken (bijv. gebrekkige klimaatinstallaties) en de gevolgen van duurzaamheidsvraagstukken (bijv. de Warmtewet, gasloos bouwen, gebruik van WKO-installaties en zonnepanelen).

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

van de Pest portret
Mr. S.M. (Susanne) van de Pest

Advocaat

Van der Feltz Advocaten

Datum

Donderdag 11 april 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Diversen

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

15

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.