Studiemiddag IE-rechten in het bouwrecht - VOLGEBOEKT

Dinsdag 14 november 2017
Studiebijeenkomst | € 460,00 excl. BTW

Architectonische ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd indien ze een zekere mate van oorspronkelijkheid hebben en de maker bij het ontwerpen creatieve keuzes heeft gemaakt. Maar wie is de maker? Dat is de, in opdracht van een eindgebruiker, werkende architect. Maar: het is ook de architect die werkt in een DBFM(O) consortium of die werkt ten behoeve van een UAV-GC 2005 opdrachtgever.
De wereld van het ontwerpen is met andere woorden veelkleurig en, mede door de toepassing van nieuwe technologie, ook complexer geworden. Wat is de inhoud van het auteursrecht van de ontwerper in deze veranderende wereld?

De wereld verandert ook op een andere manier: door de breed op gang komende transformatie van bouwwerken worden ontwerpen van nog levende architecten vaak ingrijpend gewijzigd. Wat betekent dat auteursrechtelijk?

Verwant aan het auteursrecht van de ontwerpende architect is de intellectuele eigendom van de software ontwerper, wiens maatwerkontwerp gebruikt wordt bij tal van installaties. In de bouwwereld is dit dagelijkse praktijk geworden. De privaatrechtelijk georiënteerde bouwrecht jurist dient ook van de juridische implicaties van dit recht op de hoogte te zijn.

In deze bijeenkomst wordt met name stilgestaan bij recente ontwikkelingen in het auteursrecht van de ontwerper en bij het recht van de software ontwerper. Aandacht wordt besteed aan recente rechtspraak, het werken met BIM en bijbehorende software, contractuele aspecten van software ontwikkeling en de rechten van de opdrachtgever van architectenopdrachten en software ontwikkelingsopdrachten. Tijdens deze bijeenkomst is ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Programma

12.30 - 13.00 uur    ontvangst met een broodje

13.00 - 15.00 uur    inleiding

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.15 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. H. Smeltekop, advocaat NORD Legal LLP te Groningen en docent IE, ICT en Privacyrecht

Datum

Dinsdag 14 november 2017

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

Regardz La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs

€ 460,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, lunch en boek Auteursrecht van de architect (3e druk)

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 35,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Diversen

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.