Studiemiddag Inleiding in het private bouwrecht

Woensdag 13 februari 2019
Studiebijeenkomst | € 410,00 excl. BTW

Het bouwrecht lijkt een lastig gebied. Ondertussen is het een mooi werkterrein. Deze praktische cursus is voor de jurist die kennis wil maken met dit juridisch terrein. Het geeft een brede helicopterview over het privaatrechtelijk bouwrecht. Kennis van het bouwrecht wordt niet verondersteld.

In deze inleidende bijeenkomst worden de volgende cursusonderdelen behandeld: aanneming van werk in het BW en in de algemene voorwaarden in de bouw m.n. de UAV 2012 en de UAV-GC 2005, veel voorkomende manieren om geschillen te beslechten en specifieke punten bij een particuliere opdrachtgever. Tevens wordt aandacht geschonken aan waar u op moet letten wanneer u een bouwzaak binnen krijgt.

Concrete onderwerpen die inleidend behandeld worden: bestek, overeenkomst, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie. Mr. Frank van Cassel heeft jarenlange ervaring als secretaris bij de Raad van Arbitrage en als advocaat in bouwzaken.

Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een stevige introductie in het privaatrechtelijke bouwrecht gekregen en heeft u besef van het civiele bouwrecht.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

van Cassel-van Zeeland portret
Mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat

Cassel Advocatuur

Datum

Woensdag 13 februari 2019

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 410,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en beleidsmedewerkers

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.