Studiemiddag Juridische aspecten van circulair bouwen en slopen

Dinsdag 21 november 2017
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Op 14 september 2016 is door het kabinet een Rijksbreed programma Circulaire Economie: 'Nederland circulair in 2050' gepresenteerd. In dit programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Bij de overheid en in de vastgoedsector worden deze ambities opgepakt en onder meer vertaald naar circulair bouwen en slopen.

In deze bijeenkomst wordt dit thema rond een casus praktisch juridisch benaderd: waar moet je aan denken als je als overheid en/of initiatiefnemer circulair wilt gaan? Er zal worden ingegaan op de meest relevante publiekrechtelijke en privaatrechtelijke invalshoeken.
 
In deze interactieve bijeenkomst zal de kennis voor u direct toepasbaar zijn doordat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van stellingen.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding mr. A.R. Klijn over de (inter)nationale beleidskaders en over ruimtelijke ordenings- en milieuinstrumenten

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 16:15 uur vervolg inleiding mr. A.J. Mes over circulair bouwen en slopen en financiering (vanuit goederenrechtelijk perspectief bezien)

16:15 - 16:45 uur vervolg inleiding mr. I.J. Wind behandeling casus

16:45 - 17:00 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. A.R. Klijn, advocaat NautaDutilh N.V. te Amsterdam, mr. A.J. Mes, kandidaat-notaris Trip Advocaten en Notarissen te Groningen / Assen  en mr. I.J. Wind, advocaat Trip Advocaten en Notarissen te Groningen / Assen

Datum

Dinsdag 21 november 2017

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

• Advocatuur
• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiek- en Privaatrechtelijk bouwrecht 

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.