Studiemiddag Milieueffectrapportage in het Omgevingsrecht

Woensdag 22 mei 2019
Studiebijeenkomst | € 430,00 excl. BTW

De milieueffectrapportage (mer) is een verplicht instrument dat bij veel projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving ingezet moet worden bij de voorbereiding van besluiten (waaronder begrepen ruimtelijke plannen). Op deze wijze is geborgd dat milieubelangen op een volwaardige wijze in de besluitvorming worden meegewogen. In het kader van de mer is er ruimte voor participatie door burgers, organisaties en overheden. Daarbij kan met name aandacht worden gevraagd voor de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven. Het uiteindelijk opgestelde milieueffectrapport (MER) kan leiden tot extra voorschriften bijvoorbeeld met betrekking tot verplicht te treffen mitigerende of compenserende maatregelen.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag hoe te bepalen of er voor één (of meerdere) besluiten MER’en opgesteld moet(en) worden, al dan niet door eerst een zogeheten mer-beoordelingsprocedure te hebben doorlopen. Verder is er aandacht voor de inhoudseisen voor een MER en voor de (rechtsbeschermings)procedures, waarbij de rol van de commissie voor de milieueffectrapportage aan de orde komt. In de bijeenkomst zal steeds worden gerefereerd aan actuele jurisprudentie en op een enkele plaats zal ook een doorkijkje worden gegeven naar de mer-regeling in de Omgevingswet. De link met de kruimelgevallenregeling zal tevens worden belicht.

Beide inleiders hebben een jarenlange ervaring met de mer-praktijk die nadrukkelijk in de bijeenkomst wordt ingebracht.

Programma

12.15 - 13.00 uur ontvangst met lunch
13.00 - 15.00 uur inleiding over de werkingssfeer (wanneer voor welke besluiten welk type mer(-beoordeling) en inhoud MER
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur inleiding over de inhoud MER, procedures en doorwerking in besluitvorming

Inleiders

Soppe portret
Mr. dr. M.A.A. (Marcel) Soppe

Advocaat

Soppe Gundelach Advocaten B.V.

Op projectbasis lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Tevens verbonden aan de UU

Gundelach portret
Mr. J. (Jade) Gundelach

Advocaat

Soppe Gundelach Advocaten B.V.

Op projectbasis lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Datum

Woensdag 22 mei 2019

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 430,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die zich bezig houden met mer

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.