Studiemiddag Privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (II)

Woensdag 5 juni 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.
Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.


De circulaire economie is een bron van innovatie, maar heeft ook de nodige weerslag op het gebied van het privaatrecht. Kenmerkend voor een circulaire economie is namelijk dat het voor een gebruiker van een gebouw of product ten diepste gaat om de bevoegdheid om het product of gebouw (al dan niet exclusief) te gebruiken en minder om de eigendomsaanspraken. De eigendomsaanspraken liggen in een circulaire economie veelal bij de producent of ontwikkelaar en niet bij de eindgebruiker. Het vorengaande wordt ook wel de lease society genoemd en roept de nodige privaatrechtelijke vragen op, zoals: met welke (goederenrechtelijke) instrumenten kan het project juridisch vormgegeven worden, is het project financierbaar, zijn de rechten van alle betrokken partijen en financiers kenbaar en gewaarborgd etc.? Kortom, is het privaatrecht klaar voor circulair bouwen en slopen?

In deze bijeenkomst wordt dit thema zowel vanuit een theoretische kader als enkele casu praktisch juridisch benaderd: waar moet je aan denken als je als overheid en/of initiatiefnemer circulair wilt gaan? Er zal worden ingegaan op de meest relevante privaatrechtelijke invalshoeken.

In deze interactieve bijeenkomst zal de kennis voor u direct toepasbaar zijn doordat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van stellingen.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. A.J. Mes over circulair bouwen en slopen en financiering (vanuit goederenrechtelijk perspectief bezien)
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 16.45 uur inleiding mr. W. Runge over verschillende circulaire service modellen en financiering
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mes portret
Mr. A.J. (Arie) Mes

Kandidaat-notaris

Trip Advocaten & Notarissen B.V.

Buitenpromovendus

Rijksuniversiteit Groningen

Runge portret
Mr. W. (Werner) Runge

Advocaat/Partner

Allen & Overy LLP

Datum

Woensdag 5 juni 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Diversen

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.