Studiemiddag Remedies bij niet-nakoming van verplichtingen uit een aannemingsovereenkomst

Dinsdag 14 mei 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Wat te doen wanneer de aannemer de overeenkomst niet goed uitvoert en de opdrachtgever voortijdig afscheid wil nemen? Wat te doen als de opdrachtgever tekort schiet in zijn betalingsverplichting? Wat te doen als een opdrachtgever aan ziet komen dat er wanprestatie geleverd gaat worden? Wat is het juiste juridische middel: ontbinden? Anticipatief ontbinden? Een derde inschakelen? En wat zijn de gevolg van het inzetten van deze middelen? En wat als het verkeerde middel is gebruikt?

Dagelijkse kost in de praktijk, met soms verraderlijke addertjes onder het gras in de wettelijke regeling en de algemene voorwaarden. Aan de orde komen de regelingen in het BW, de regelingen in de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. De uiteenzettingen worden geïllustreerd aan de hand van (recente) voor de bouwpraktijk relevante rechtspraak en praktische tips voor de advocatenpraktijk. Na het volgen van deze bijeenkomst ziet het woud van de vele mogelijkheden er een stuk overzichtelijker uit.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Klunne portret
Mr. A.M. (Ancella) Klunne

Advocaat

Staal Advocaten

Mundt portret
Mr. L. (Leonie) Mundt

Advocaat

Staal Advocaten

Datum

Dinsdag 14 mei 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijf)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

35

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.