Studiemiddag Schadevergoedingsrecht in het gemene recht en het bouwrecht

Donderdag 20 december 2018
Studiebijeenkomst | € 430,00 excl. BTW

Stel een aannemer is te laat met de oplevering en er is geen boetebeding: hoe berekent u de schade daarvan? Als het juist de opdrachtgever is die de vertraging veroorzaakt, wat zijn daar de gevolgen van? Stel de aannemer schiet tekort tijdens de bouw en er ontstaat schade aan andere eigendommen van de opdrachtgever. Hoe aan te tonen wat de omvang van de schade is? Wat moet daar voor aangedragen worden? En wat als er meer dan een mogelijke veroorzaker van de schade in beeld is? Moeten zij beiden in rechte worden betrokken? Is dat handig? Wat als een van hen de schadevergoedingsplicht beperkt heeft? Wat is de relevantie van die exoneratie? Hoe ziet een schadestaatprocedure er uit? Hoe schat een rechter of arbiter de omvang van de schade (zie art. 6:97 BW)? Wat was ook al weer het verschil tussen abstracte en concrete schadevergoeding? Wanneer kan daar tussen gekozen worden? Hoe kunt u de geleden schade jegens de rechter of arbiter aannemelijk maken? En hoe kunt u zich er het beste tegen verweren?

Vragen van praktische aard, vragen van procesrechtelijke aard en vragen van theoretische aard. Het antwoord op al die vragen is van invloed op hoe de vordering te formuleren en hoe te handelen wanneer er schade is. Recht hebben en recht krijgen, is heel erg afhankelijk van wat er op het uur u hard gemaakt kan worden. Na afloop van deze bijeenkomst bent u weer ‘bijgeschoold’ en is uw kennis van het schadevergoedingsrecht verdiept.

Programma

12.15 - 13.00 uur   ontvangst met lunch
13.00 - 15.00 uur   inleiding mr. R.J.Q. Klomp over de algemene regels uit het BW
15.00 - 15.15 uur   pauze
15.15 - 17.15 uur   inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over schadevergoedingsrecht in de bouw

Inleiders

van Cassel-van Zeeland portret
Mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat

Cassel Advocatuur

Klomp portret
Mr. R.J.Q. Klomp

Juridisch adviseur

Raadsheer-plaatsvervanger

Gerechtshof Amsterdam

Datum

Donderdag 20 december 2018

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 430,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen
•    Academisch geschoolde projectleiders en -ontwikkelaars

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk Bouwrecht, Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.