Studiemiddag Van bestemmingsplan verbrede reikwijdte naar omgevingsplan - EXTRA PLAATSEN BESCHIKBAAR

Vrijdag 12 april 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt door de wetgever gezien als voorloper van het omgevingsplan, het kerninstrument van de Omgevingswet. Steeds meer gemeenten experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De meest recente wijziging van de Crisis- en herstelwet wordt daarom ook wel aangeduid als ‘transitiewet Omgevingswet’. De inhoud en de toepassing van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, bieden een vooruitblik op de wijze waarop gemeenten straks met het omgevingsplan zullen omgaan.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden tijdens deze bijeenkomst de (on)mogelijkheden van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte belicht. Aspecten als de techniek van regeling, integratie van lokale verordeningen, het verschuiven van onderzoeksplichten en rechtsbescherming komen uitgebreid aan de orde. Geen algemene beschouwingen, maar een verdiepende analyse door twee experts, die het onderwerp zowel vanuit het wetgevingsproces als vanuit de (rechts)praktijk belichten.

Wilt u in korte tijd op de hoogte worden gebracht? Schrijf dan snel in!

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Nijmeijer portret
Prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar bestuursrecht

Radboud Universiteit Nijmegen

Adviseur

Hekkelman Advocaten

Rademaker portret
Mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator

Ministerie van BZK

Rechter-plaatsvervanger

Rb Midden-Nederland

Docent

Datum

Vrijdag 12 april 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren en beleidsmedewerkers die zich bezig houden met het bestemmingsplan en omgevingsplan

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

70

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.