Studieochtend Natuurbeschermingsrecht in het algemeen (I)

Donderdag 20 juni 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze bijeenkomst komen de opzet, inhoud, doelstellingen en uitgangspunten van de Wet natuurbescherming, de zorgplicht en de verhouding met de Wabo aan de orde. Welke aspecten van soorten- en gebiedsbescherming zijn van belang bij bouwprojecten en gebiedsontwikkeling? Tevens wordt ingegaan op het systeem van mitigatie, compensatie en saldering. Verder zal de Aanvullingswet natuur en de regelgeving omtrent natuurbescherming in de Omgevingswet aan bod komen.

Dit dagdeel is onderdeel van een studiedag die zich richt op advocaten en juristen die in één dag op de hoogte willen worden gebracht van de Wet natuurbescherming en de implicaties voor ruimtelijke besluitvorming en de actuele jurisprudentie op het gebied van natuur (gebiedsbescherming en soortenbescherming).
Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Programma

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. drs. M.M. Kaajan over opzet, inhoud, doelstellingen en uitgangspunten van de Wet natuurbescherming, de zorgplicht en verhouding Wabo
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over compensatie, mitigatie, hoofdlijnen PAS en Omgevingswet
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Frins portret
Mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Sr. jurist omgevingsrecht

Ministerie van BZK

Research fellow

Radboud Universiteit Nijmegen

Kaajan portret
Mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Advocaat

ENVIR Advocaten B.V.

Datum

Donderdag 20 juni 2019

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Publiekrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.