VBR-A Ledenvergadering: Bouwen en kwaliteitsborging blijft klemmen

Maandagmiddag 30 oktober 2017
Overig | € 0,00 excl. BTW

De stemming over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is op 11 juli 2017 door de Eerste Kamer uitgesteld, maar het wetsvoorstel is allerminst uit beeld!
Het is goed mogelijk dat de wet op 1 januari 2019 in werking treedt. Dat betekent dat er voor de bouwpraktijk meer tijd is om zich op deze wet voor te bereiden. En dat is nodig!
Het is ook mogelijk dat het wetsvoorstel nog eens goed tegen het licht wordt gehouden en er een gewijzigd voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Ondertussen wordt er verder gebouwd in Nederland en dient de kwaliteit van gebouwen geborgd te zijn. De problemen liggen nog steeds volop op tafel.
Deze middag gaan drie deskundige inleiders in op de voetangels en -klemmen van het huidige wetsvoorstel. Ook de  gewetensvraag of de Wet kwaliteitsborging nodig is omdat het huidige systeem reeds voldoende waarborgen biedt, komt aan de orde. Genoeg stof voor een levendige discussie die u als lid van de VBR-A zeker niet mag missen! 

Het inhoudelijk deel van de vergadering en de discussie staat onder bezielende en deskundige leiding van Ingrid Koenen (verslaggever Cobouw).

Programma

(onder voorbehoud):
15.00 - 15.30 uur  Ontvangst met koffie/thee
15.30 - 16.00 uur  Huishoudelijk gedeelte ALV
16.00 - 16.30 uur  Inleiding mr. H.P.C.W. Strang over het privaatrechtelijke deel van het wetsvoorstel
16.30 - 17.00 uur  Inleiding prof. dr. A.R. Neerhof over het bestuursrechtelijke deel van het wetsvoorstel
17.00 - 17.30 uur  Inleiding ing. W.C.G.  Ankersmit over drie speerpunten voor een betere bouwkwaliteit
17.30 - 18.00 uur  Vragen/discussie mevr. I. Koenen
18.00 uur borrel

Inleiders

Ing. W.C.G.  Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Ned. te Ede, I. Koenen, journalist Cobouw te Alphen aan den Rijn, prof. dr. A.R. Neerhof, hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam te Amsterdam, mr. H.P.C.W. Strang, Juridisch stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht te Den Haag en secretaris St. Garantiewoning te Voorburg

Datum

Maandagmiddag 30 oktober 2017

Tijdstip

15.00 - 18.00 uur

Locatie

Regardz Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2 te Amersfoort

Doelgroep

• Advocatuur

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

100

Opmerkingen

NOvA-punten:
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. 
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

Toelating: Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VBR-A.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met maandag 23 oktober 2017 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.