Verdiepingscursus Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en motiveringsplicht (I)

Donderdag 6 juni 2019
Cursus | € 395,00 excl. BTW

In dit dagdeel worden het begrip aanbestedende dienst en de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht belicht en voorts wordt aandacht besteed aan de motivering van de gunningsbeslissing. In dat kader komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: (quasi) in house aanbesteden, strategische/manipulatieve of abnormale lage inschrijving, beoordelen en het motiveren van de gunningsbeslissing, marginale/volle toets en het intrekken van een aanbestedingsprocedure.

Dit dagdeel is onderdeel van een modulaire verdiepingscursus die bestaat uit vier dagdelen waarin het aanbestedingsrecht uit de doeken wordt gedaan. Daarbij worden twee doelen nagestreefd: u krijgt een overzicht van verschillende onderwerpen aangeboden en u wordt op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen/rechtspraak. Waar dat relevant is, zal aandacht worden besteed aan Europese ontwikkelingen.
Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het aanbestedingsrecht. De dagdelen kunnen elk afzonderlijk gevolgd worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Programma

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.50 uur inleiding
10.50 - 11.10 uur pauze
11.10 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Küthe portret
Mr. M.R. (Maaike) Küthe

Advocaat

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Weyne portret
Mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Datum

Donderdag 6 juni 2019

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 30,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Aanbestedingsrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.