Kennisdossiers

In de Kennisdossiers is kennis die voor de praktijk van belang is al verzameld en geordend en wordt die kennis hanteerbaar aangeboden.
Voor privaat- en publiekrechtelijke onderwerpen zijn dossiers samengesteld. De inhoud van de dossiers wordt steeds bijgehouden en uitgebreid. Ook het aantal dossiers zal gaandeweg worden uitgebreid. De Kennisdossiers blijven in beweging!

Suggesties om bestaande dossiers uit te breiden of suggesties voor nieuwe dossiers zijn altijd welkom bij de redactie: kenniscentrum@ibr.nl.

U heeft een abonnement nodig om de dossiers te bekijken. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden. Voor de actuele abonnementsprijzen zie eveneens dit aanmeldingsformulier.

Hieronder treft u een instructiefilmpje aan over IBR Tracker, het online kenniscentrum van het Instituut voor Bouwrecht waarin o.a. opgenomen de Kennisdossiers.