Afgeronde onderzoeken

Onderzoek
Rechtsvergelijkend Bouwconsumentenrecht

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. dr. E.M. Bruggeman

Bouwconsumentenrecht Promotieonderzoek

mr. dr. E.M. Bruggeman

Toezicht en coördinatie in het bouwproces Promotieonderzoek

mr. dr. H.P.C.W. Strang

Herverkaveling op ontwikkelingslocaties

prof. dr. ir. A.G. Bregman, ir. H.W. de Wolff

Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage

prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. dr. E. Buitelaar, L. van den Broek, D. Evers, M. Galle, T. Meijer, N. Sorel

Gebiedsontwikkeling en vastgoedmarkten, een institutionele analyse van het (over...

prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. dr. E. Buitelaar, N. Sorel, F. Verwest, F. van Dongen

Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit

prof. dr. ir. A.G. Bregman

Rijkssturing in de ruimtelijke ordening Promotieonderzoek

mr. C.P. Hageman

Contractbeheersing en toezicht

mr. dr. H.P.C.W. Strang

Onderzoek klachten en geschillen bij bouwen

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. dr. H.P.C.W. Strang

Evaluatie inrichtingseisen Drank- en Horecawet

prof. dr. H.B. Winter, mr. E. Krol, prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Karens

Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infr...

mr. dr. E.M. Bruggeman, mr. J.J. Karens