Opdrachtgevers

De Rijksoverheid, maar ook andere maatschappelijke organisaties, is een regelmatige opdrachtgever voor onderzoeken van het Instituut. Ook initieert het IBR zelf onderzoeken.

Het Instituut heeft onder andere onderzoeken uitgevoerd voor: 

Aedes 

Aspectibus

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (Bna)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen)

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

Rijksgebouwendienst (voorloper Rijksvastgoedbedrijf)

Rijksvastgoedbedrijf

Studiecentrum Rechtspleging (Ssr)

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (Swk)

Woningborg groep