Toezicht en coördinatie in het bouwproces

mr. dr. H.P.C.W. Strang

Het onderzoek onder de titel 'toezicht en coördinatie in het bouwproces' richt zich in beginsel op alle vormen van toezicht en coördinatie in het bouwproces. Zowel het gemeentelijk bouwtoezicht als het toezicht door contractspartijen onderling zullen derhalve aan bod komen. Bij het onderdeel coördinatie zullen ontwerpcoördinatie, uitvoeringscoördinatie en coördinatie van bouwprocessen volgens een geïntegreerd concept onderwerp van onderzoek zijn.

Uitgangspunt in deze studie is dat coördinatie en toezicht vanuit de gezichtspunten van alle deelnemers aan het bouwproces worden bekeken. De in het Nederlandse bouwproces gebruikte algemene voorwaarden en standaardcontracten zijn daarbij belangrijk, maar er zal ook een rechtsvergelijkend perspectief worden gehanteerd. Onder meer de Principles of European Law Service Contracts worden in dit kader in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mr. H.P.C.W. Strang onder begeleiding van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Mr. H.P.C.W. Strang zal op dit onderzoek promoveren aan de TU Delft.

Klik hier voor dissertatie

Meer onderzoeken van mr. dr. H.P.C.W. Strang

Meer onderzoeken binnen (Bouw)contractenrecht