mr. dr. E.M. Bruggeman

Directie en staf

senior stafmedewerker
embruggeman@ibr.nl
Tel: (070)3141503

Evelien Bruggeman studeerde in 2003 af aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (richting civiel recht). Daarna was zij van 2003 tot 2008 werkzaam bij het Instituut voor Bouwrecht. Hier werkte zij onder andere aan haar proefschrift ‘De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief’ waarop zij in januari 2010 promoveerde aan de TU Delft.

Vanaf september 2008 is zij acht jaar werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel). Daar werkte zij zowel voor het parket (Advocaten-Generaal), als de raad (raadsheren).

Sinds september 2016 is zij weer als stafmedewerker verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht waar zij zich bezig houdt met een onderzoek naar de invloed van nieuwe (bouw)technieken op het privaatrecht en het bouwcontractenrecht.

Zij is vier jaar lid geweest van de Geschillencommissies Makelaardij en Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en geeft al meer dan tien jaar cursussen voor juristen en niet-juristen o.a. op het gebied van de koop-/aannemingsovereenkomst, aanneming van werk, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de contractuele en aanbestedingsrechtelijke aspecten van Building Information Modelling (BIM). Zij is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en heeft diverse publicaties op haar naam staan, o.a. over de koop-/aannemingsovereenkomst, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de juridische aspecten van werken met BIM.

Onderzoeken

Publicaties

Expertisegebieden

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels (2008-heden)

Legal aspects of Building Information Modelling (BIM) in the Netherlands: the procurement of a work with a BIM component - Part 2, Construction Law International (13) 2019/4, p. 56-64.

M.A.B. Chao-Duivis & E.M. Bruggeman, Country Report - Procurement Law in the Netherlands. A general overview of the system and two peculiarities considered in more detail - Written on the occasion of the Annual Conference of the European Society of Construction Law in Bucharest on the 24th and 25th October 2018.

Legal aspects of Building Information Modelling (BIM) in the Netherlands: the procurement of a work with a BIM component - Part 1, Construction Law International (13) 2018/2, p. 40-50.

M.A.B. Chao-Duivis, E.M. Bruggeman, A.Z.R. Koning, A.M. Ubink, A Practical Guide to Dutch Building Contracts, 4th edition, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2018

De waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW en digitaal ontwerpen en bouwen, TBR 2018/140

E.M. Bruggeman en H.P.C.W. Strang, Afbakeningsvragen in Titel 7.12 BW, TBR 2018/134

Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 3: BIM en een BIM Uitvoeringsplan als onderdeel van de gunning, TBR 2018/117

A.G. Bregman & E.M. Bruggeman, Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?, TBR 2018/59

Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 2: De contractvoorwaarden, het gebruik van BIM-modellen en een BIM-dataroom en de toetsing aan de eisen van het aanbestedingsrecht, TBR 2018/36

Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 1: Inleiding en de vraagspecificatie, TBR 2018/16

M.J. Boon, E.M. Bruggeman & D.E. Valle Robles-Roomer, De mr. Sjef: handelsgerechten, NTHR 2017/5, p. 277-287.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voorlopig gestrand in Eerste Kamer, WPNR 2017/7168, p. 815-816

E.M. Bruggeman & H.P.C.W. Strang, De wijziging van de waarschuwingsplicht in de Wet kwaliteitsborging, TBR 2017/122

De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen voor het consumentenrecht, TvC 2017-3, p. 105-114

De gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen voor het werk en de rechtsverhouding van de architect, TBR 2017/91

E.M. Bruggeman & H.P.C.W Strang, Wet Kwaliteitsborging behandeld in Tweede Kamer, TBR 2017/52 

Kroniek Koop-/aanneming 2013-2015, TvC 2017-1, p. 3-12 

Noot bij RvA 9 maart 2016, nr. 71.991 (Ontbinding of opzegging?), TBR 2017/32

Noot bij RvA 24 februari 2014, nr. 34.501 (Gebruik NEN-normen, gewoonte in de bouwsector, goed en deugdelijk werk), TBR 2016/192

De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 3) - Het opschortingsrecht van art. 7:768 BW, TBR 2016/110

De privaatrechtelijke aspecten het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 2) - Aansprakelijkheid na oplevering (art. 7:758 BW), TBR 2016/92

De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 1) - Algemene opmerkingen en de informatieplicht omtrent de verzekering en financiële zekerheid (art. 7:765a BW), TBR 2016/78

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging dan toch naar de Kamer, Gastcolumn, TBR 2016/62.

Aantekening bij Hof Amsterdam 10 juni 2014, TBR 2015/194 (uitleg boetebeding)

mr. E.L.M. Mout-Vos & mr. E.M. Bruggeman, Het telefoonabonnement met de ‘gratis’ mobiele telefoon: kwalificatie en gevolgen, TvC 2015, p. 275.283

‘Consumenten en de koop van nieuwbouwwoningen’, bijdrage in het Handboek Consumentenrecht, onder redactie van prof. mr. E. Hondius & mr. G. Rijken, Uitgeverij Paris 2015

Noot bij RvA 7 mei 2014, nr. 71.860, TBR 2014/174 (te klein geleverd perceel water)

Kroniek koop-/aannemingsovereenkomst 2012, TVC 2013, p. 225-230

Kroniek koop-/aannemingsovereenkomst 2011, TvC 2012, p. 159-166

E.M. Bruggeman, M.A.B. Chao-Duivis & A.Z.R. Koning (red.), Praktijkboek Contracteren in de Bouw (herziene uitgave), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012

‘Consumenten en de koop-/aannemingsovereenkomst’, bijdrage in het Handboek Consumentenrecht, onder redactie van prof. mr. E. Hondius en mr. G. Rijken, Uitgeverij Paris 2011

Noot bij HR 20 juli 2009, LJN BI3408, TvC 2010, p. 123-126 (Consumentenbond/Interkeukengilde)

De model koop-/aannemingsovereenkomst: een introductie, TvC 2009, p. 95-100

Rapport Commissie Van Loon: Consumentenbouwrecht in het post-GIW tijdperk, gastcolumn, TBR 2009/153

Noot bij RvA 8 december 2008, no. 30.374 (aanleg nutsvoorzieningen), TBR 2009/209

Oplevering van Nieuwbouwwoningen, TBR 2008/25

Overige publicaties

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 8): Visi', Actualiteiten Bouwrecht, 10-01-2019

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 7): terminologie en LOD', Actualiteiten Bouwrecht, 03-12-2018

Redactioneel: 'BIM en de waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW', Actualiteiten Bouwrecht, 26-09-2018

Redactioneel: 'De Raad van Arbitrage wederom over vocht in nieuwbouw en het leggen van vloeren', Actualiteiten Bouwrecht, 25 juli 2018

Kwartaalkroniek AVA - 2018 II, Actualiteiten Bouwrecht, 12 juli 2018

Redactioneel: 'Waarschuwen voor de invloed van vocht op een PVC-vloer', Actualiteiten Bouwrecht, 27 juni 2018

Redactioneel: 'Building a Safer Future - Independent Review of Building Regulations and Fire Safety: Final Report', Actualiteiten Bouwrecht, 24 mei 2018

Kwartaalkroniek AVA - 2018 I, Actualiteiten Bouwrecht, 25 april 2018

Redactioneel: 'Het nieuwe CIC BIM Protocol', Actualiteiten Bouwrecht, 18 april 2018

Redactioneel: 'Legal aspects of BIM this month', Actualiteiten Bouwrecht, 12 maart 2018

Redactioneel: 'Jurisprudentie van de overheidsrechter betreffende BIM', Actualiteiten Bouwrecht, 6 februari 2018

Kwartaalkroniek AVA - 2017 IV, Actualiteiten Bouwrecht, 17 januari 2018

Redactioneel: 'Jurisprudentie Raad van Arbitrage betreffende BIM', Actualiteiten Bouwrecht, 9 januari 2018

Redactioneel: 'Sleutelpositie van beheerder BIM-dataroom (Trant vs Mott MacDonald)', Actualiteiten Bouwrecht, 20 december 2017

Redactioneel: 'Verslag van het congres van de European Society of Construction Law 2017 - De juridische aspecten van Building Information Modelling', Actualiteiten Bouwrecht, 6 november 2017.

Kwartaalkroniek AVA - 2017 III, Actualiteiten Bouwrecht, 4 oktober 2017

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 6): Het aanbesteden van BIM-opdrachten: de vraagspecificatie', Actualiteiten Bouwrecht, 28 september 2017

Kwartaalkroniek AVA - 2017 II, Actualiteiten Bouwrecht, 13 juli 2017

Redactioneel: 'Het opleverdossier onder de Wet kwaliteitsborging; en nadere beschouwing', Actualiteiten Bouwrecht, 4 juli 2017

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 5): Het Nationaal Model BIM Protocol', Actualiteiten Bouwrecht, 8 juni 2017

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 4): Het BIM Uitvoeringsplan', Actualiteiten Bouwrecht, 11 mei 2017

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 3): De Informatie Levering Specificatie (ILS)', Actualiteiten Bouwrecht, 12 april 2017

Kwartaalkroniek AVA - 2017 I, Actualiteiten Bouwrecht, 31 maart 2017

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 2):  Open Standaarden IFC, Visi en Coins', Actualiteiten Bouwrecht, 13 maart 2017  

Redactioneel: 'Bouwen met BIM (deel 1): Inleiding', Actualiteiten Bouwrecht, 15 februari 2017

Redactioneel: ‘Behandeling van de Wet Kwaliteitsborging in de Tweede Kamer (eerste termijn)’, Actualiteiten Bouwrecht, 19 januari 2017

Column 'Is de Wet Kwaliteitsborging echt zo slecht voor consumenten?', Cobouw 17 januari 2017

Redactioneel: 'De Toekomst is er al! Nu het juridisch kader nog', Actualiteiten Bouwrecht, 6 december 2016

Column 'Succesvolle wet vraagt om duidelijkheid', Cobouw 29 september 2016

Redactioneel: 'Aandachtspunten met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen’, Actualiteiten Bouwrecht, 27 september 2016