mr. dr. H.P.C.W. Strang

Directie en staf

advocaat

Onderzoeken

Publicaties

Expertisegebieden

Publicaties 2011 - heden

2018

Toezicht en coördinatie in het bouwproces, (diss. Delft), Bouwrecht Monografie nr. 41, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2018.

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017, tezamen met N. van Wijk - van Gilst, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2018.

2017

Canon van het bouwrecht. Het internationale bouwcontractenrecht, TBR 2017/197

Groene Serie Onrechtmatige Daad, VIII.2. Aansprakelijkheid bij de uitvoering van bouwwerken (2017-heden)

Gastnoot bij Hoge Raad 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1142, TBR 2017/168

De wijziging van de waarschuwingsplicht in de Wet kwaliteitsborging, tezamen met E.M. Bruggeman, TBR 2017/122

De Wet Kwaliteitsborging behandeld in Tweede Kamer, tezamen met E.M. Bruggeman, TBR 2017/52

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2016, tezamen met N. van Wijk- van Gilst, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017

2016

Bouwrecht in kort bestek, 9e druk, onder redactie van  M.A.B. Chao-Duivis & A.G. Bregman, H 10 ‘Eigendomsvoorbehoud en retentierecht van de aannemer’ en H 14 ‘Internationaal bouwcontractenrecht’, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2016

2015

‘Legal matters related to structural damage in the Netherlands’, tezamen met W. Boot en K.C. Terwel, Forensic Engineering 2015 (3), p. 117-126

Studies in European Construction Law, onder redactie van Monika Chao-Duivis e.a., bijdrage aan ‘The Netherlands’, tezamen met M.A.B. Chao-Duivis en F. van Cassel-van Zeeland, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2015

Gastnoot bij Rb. Gelderland 15 oktober 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6826, TBR 2015/104

2014

Reactie op TBR 2014/98 (P. Vermeij, Enkele kritische opmerkingen over het (eind) rapport “Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw”), tezamen met M.A.B. Chao-Duivis, TBR 2014/99

Kroniek rechtspraak aanneming van werk 2013, TBR 2014/200

2013

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw, tezamen met M.A.B. Chao-Duivis, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

Bouwrecht in kort bestek 8e druk, onder redactie van  M.A.M.C. van den Berg, A.G. Bregman en M.A.B. Chao-Duivis, auteur van 3.6.4 ‘NEN-(EN-)normen, inspectiecertificaten, kwaliteitsverklaringen en CE-markering’ en 3.6.5. ‘Overige regelgeving’, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013, p. 77-82

Groene Serie Bijzondere Overeenkomsten, art. 7:751-764 BW (2013-heden)

2012

‘Aansprakelijkheid van de constructeur’ (serie De ‘juridische constructeur), tezamen met W. Boot en K.C. Terwel, Cement 2012 (3), p. 74-79

Methoden van contractbeheersing en toezicht, TBR 2012/139

Ontstaangeschiedenis UAV 2012, redactie tezamen met M.A.B. Chao-Duivis en L. de Ruijter Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012

2011

Relativiteitsvereiste in het bouwrecht. Verslag van een expertmeeting gehouden op 11 februari 2010 te Den Haag, tezamen met A.Z.R. Koning, TBR 2011/5

‘Juridische aspecten in de contractfase’ (serie De ‘juridische constructeur), tezamen met W. Boot en K.C. Terwel, Cement 2011 (8), p. 23-27

‘Als het misgaat…’ (serie De ‘juridische constructeur), tezamen met W. Boot en K.C. Terwel, Cement 2011 (8), p. 72-78