mr. J.J. Karens

Directie en staf

Juridisch stafmedewerker
jjkarens@ibr.nl
Tel: (070) 314 15 04

Onderzoeken

Publicaties

Expertisegebieden

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels

2018

Annotatie bij ABRvS 4-4-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1112, TBR 2018/76

2017

A.G. Bregman, K.J. de Graaf, J.J. Karens, A.Z.R. Koning, J. Struiksma, Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017

A.G. Bregman en J.J. Karens, Stedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?!, TBR 2017/172

Naschrift A.G. Bregman en J.J. Karens bij: R. Bruinsma, ‘Een pleidooi tegen een Hamburgs venster in een dove gevel’, TBR 2017/76

A.G. Bregman en J.J. Karens, 'Wat is het Hamburgs model en is het bruikbaar voor Nederland? Over de wijze waarop binnenstedelijke uitbreiding en geluidsregulering hand in hand gaan.' TBR 2017/41

A.G. Bregman en J.J. Karens, 'Infrastructurele NIMBY-projecten: de balans tussen algemeen belang en rechtsbescherming en nadeelcompensatie voor de burger', Ars Aequi 2017/5, p. 446

Redactioneel: ‘AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen in voorhang’, Actualiteiten Bouwrecht, 4 mei 2017

Redactioneel: ‘Bouw en politiek; het blijft dit keer opvallend stil’, Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2017

Redactioneel: ‘Afwijkingsvergunning geen rechtsgevolg van bestemmingsplan’, Actualiteiten Bouwrecht, 9 februari 2017

Redactioneel: ‘Wijzigingen in nadeelcompensatie en planschade in de invoeringswet Omgevingswet’, Actualiteiten Bouwrecht, 13 januari 2017

Redactioneel: ‘Meer flexibiliteit en differentiatie met de omgevingsvergunning bouwen onder de Omgevingswet. You win some, you lose some?’, Actualiteiten Bouwrecht, 12 januari 2017

2016

Rijksmonument is niet onaantastbaar, Cobouw, november 2016

Redactioneel: ‘Nadeelcompensatie bij schade door uitoefening publiekrechtelijke taak door samenwerkende bestuursorganen’, Actualiteiten Bouwrecht, 1 december 2016

Redactioneel: ‘Rolkoffers over de Keizersgracht; over de mogelijkheden om AirBnb te reguleren.’, Actualiteiten Bouwrecht, 27 oktober 2016

Redactioneel: ‘Internetconsultatie Aanvullingswet Bodem; tip van de sluier opgelicht?’, Actualiteiten Bouwrecht, 11 oktober 2016

Redactioneel: ‘Juridische status van elektriciteitsleidingen onder hoogspanning’, Actualiteiten Bouwrecht, 6 oktober 2016

Redactioneel: ‘Vergunningvrij bouwen in de Omgevingswet; laveren tussen leefbaarheid en bouwderegulering’, Actualiteiten Bouwrecht, 1 september 2016

Redactioneel: ‘Wordt de Chw onterecht gebruikt om windenergie voorlopig te bestemmen?’, Actualiteiten Bouwrecht, 21 juli 2016

Redactioneel: ‘Internetconsultatie Aanvullingswet Bodem; tip van de sluier opgelicht?’, Actualiteiten Bouwrecht, 23 juni 2016

Redactioneel: ‘Rechtbank spreekt onteigening Hedwigepolder uit en wijst zelfrealisatie van de ontpoldering af’, Actualiteiten Bouwrecht, 9 juni 2016

Redactioneel: ‘De (on)mogelijkheden van gemeenten om energiebesparende maatregelen op te leggen aan bedrijven’, Actualiteiten Bouwrecht, 12 mei 2016