prof. dr. ir. J.W.F. Wamelink

Directie en staf

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

prof. dr. ir. J.W.F. Wamelink

Hans Wamelink (1963) is hoogleraar Bouwmanagement aan de Real Estate & Housing sinds 2006. Hij richt zich met name op de samenwerking van bij het bouwproces betrokken partijen, de relatie tussen kosten en kwaliteit en sturingsvraagstukken in de ontwikkel- en realisatiefase van bouwprojecten. Speerpunten in het onderzoek van de leerstoel zijn design management en bouwprocesinnovatie. In Nederland is de laatste jaren een grote roep om veranderingen in het bouwproces ontstaan. Miscommunicatie is een veelvoorkomende oorzaak van problemen in de bouw en zorgt vaak voor extra kosten. Wamelink onderzoekt met wat voor soort tools deze hoge faalkosten kunnen worden teruggedrongen. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar nieuwe contractvormen die partijen faciliteren om op een andere manier samen te werken. Ook wil Wamelink de problemen in de Nederlandse bouwsector vergelijken met soortgelijke en andere industrieën in het buitenland, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Verder vindt hij het een uitdaging studenten te leren hoe ze aan de hand van relatief eenvoudige regels het complete bouwproces beter beheersbaar kunnen houden. De leerstoel verzorgt onderwijs in zowel bachelor- als masterfase.

Naast zijn werk als hoogleraar is Wamelink algemeen directeur van Infocus, een adviesbureau gespecialiceerd in consultancy en bouwmanagement. Na zijn studie civiele techniek in Delft werkte hij gedurende tien jaar als docent en onderzoeker bij de faculteit Technologie Management van de TU Eindhoven. Momenteel is hij lid van de programmaraad van de Stichting Bouwresearch.

Publicaties

Expertisegebieden