mr. dr. E.M. Bruggeman

Evelien Bruggeman studeerde in 2003 af aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden (richting civiel recht). Daarna was zij van 2003 tot 2008 werkzaam bij het Instituut voor Bouwrecht. Hier werkte zij onder andere aan haar proefschrift ‘De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief’ waarop zij in januari 2010 promoveerde aan de TU Delft.

Vanaf september 2008 is zij acht jaar werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel). Daar werkte zij zowel voor het parket (Advocaten-Generaal), als de raad (raadsheren).

Sinds september 2016 is zij weer als stafmedewerker verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht waar zij zich bezig houdt met een onderzoek naar de invloed van nieuwe (bouw)technieken op het privaatrecht en het bouwcontractenrecht.

Zij is vier jaar lid geweest van de Geschillencommissies Makelaardij en Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en geeft al meer dan tien jaar cursussen voor juristen en niet-juristen o.a. op het gebied van de koop-/aannemingsovereenkomst, aanneming van werk, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de contractuele en aanbestedingsrechtelijke aspecten van Building Information Modelling (BIM). Zij is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en heeft diverse publicaties op haar naam staan, o.a. over de koop-/aannemingsovereenkomst, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de juridische aspecten van werken met BIM.

Persoonlijke info

E-mail: embruggeman@ibr.nl

Publicaties