Het bouwteam model

Een studie naar de juridische vormgeving en het functioneren in de praktijk

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Bekijk de inhoudsopgave

Het bouwteamcontractmodel is een model dat zich in de praktijk zeer bewezen heeft. Het wordt veel gebruikt en bouwteamcontracten geven weinig aanleiding tot rechtspraak. In dit boek wordt dit model onder de loep genomen. Waarom als de praktijk geen problemen laat zien? Die vraag behoeft inderdaad beantwoording. Er zijn wel vragen omtrent de figuur van het bouwteam te stellen. Hoe zit het met het model van de algemene voorwaarden dat sinds 1992 is gebruikt, maar nog nooit ten principale is becommentarieerd? En hoe zit het met het aanbesteden van het bouwteamcontract? Hoe gebeurt dat en vormt het aanbestedingsrecht geen belemmering voor het gebruik van dit bouwcontractmodel? Deze twee onderwerpen worden uitvoerig besproken, waarbij gebruik is gemaakt van de ervaringen met het bouwteam model in de praktijk.

Dit boek is bedoeld voor diegenen die met het bouwteam model in de praktijk werken, maar ook voor diegenen die willen weten wat de plaats van dit model in het privaatrechtelijk bouwrecht is. Het boek bevat namelijk als introductie op de bespreking van de veel gebruikte standaard (VGBouwmodel) een bespreking van de ontwikkelingen in de literatuur over samenwerking.

€ 67,00

Meer bestelopties

Digitaal (met Bliyoo app)

€ 62,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 62,99

Meer informatie

DeelBouwrecht Monografiën, nr. 34
Jaar van uitgave2012
ISBN978-90-78066-70-5
Lengte400 pag.

Expertisegebieden

Bekijk ook

UAV 2012 Toegelicht
UAV 2012 Toegelicht

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis