Aansprakelijkheid voor gebreken in de keten van het bouwen

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Een bouwwerk komt altijd tot stand door de activiteiten van velen, die in een keten met elkaar verbonden zijn. In dit cahier wordt één aspect van die keten onder de loep genomen: de onderlinge verhouding en daarbij horende aansprakelijkheid van de personen werkzaam in de keten. Hoe is dat aspect geregeld in de algemene voorwaarden? Wat betekenen die regelingen praktisch? Op deze vragen wordt ingegaan in deze publicatie, waarbij uiteraard ook aandacht besteed wordt aan raakvlakmanagement en coördinatie. De lessen van het Bos en Lommer-rapport ‘Gebroken hart’ komen eveneens aan de orde.

€ 25,75

Meer informatie

DeelIBR Cahiers (deel 2)
ISBN978-90-78066-40-8
NUR822
Lengte95 pag.

Expertisegebieden