Onteigeningsrecht in de praktijk

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans, mr. J.J. van der Gouw, mr. W.J. Bosma

Bekijk de inhoudsopgave

De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven als ProRail, verwerven grond. Vaak en veel. Voor wegen en waterwegen, dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties, groenprojecten, woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en nog veel meer. Slaagt de overheid er niet in de benodigde grond in der minne te verwerven, dan staat haar - als uiterste middel - onteigening ten dienste. De gedachte daarbij is dat het algemeen belang prevaleert boven het individueel belang.

Bij onteigening kunnen tal van vragen aan de orde komen. De meest voorkomende vragen worden in dit cahier behandeld. De bruikbaarheid voor de praktijk en voor de niet jurist staat daarbij steeds voorop. Dit cahier is dan ook niet bedoeld als wetenschappelijk naslagwerk, maar als handleiding voor de praktijk. Dat laat onverlet dat daar waar nodig inzicht wordt gegeven in de achtergronden van de juridische regeling. Ook wordt met regelmaat verwezen naar de rechtspraak. 

€ 25,75

Meer informatie

DeelIBR Cahiers (deel 5)
ISBN978-90-78066-51-4
NUR820-823
Lengte136 pag.

Expertisegebieden

Bekijk ook

De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen
De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen

J.A.M. van den Brand, prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.F. de Groot

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. B.J. van Ettekoven, mr. J. Hoekstra