Praktische toelichting op de UAV-GC 2005

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. A.Z.R. Koning

Bekijk de inhoudsopgave

De UAV-GC 2005 bevatten de algemene voorwaarden voor het bouwcontract model waarbij de opdrachtgever aan één opdrachtnemer het ontwerpen en bouwen opdraagt. De juristen spreken hier van het geïntegreerde model en in de praktijk wordt vaak gesproken van ‘build and design’ of ‘turn key’.

Deze Praktische toelichting is voor de praktijk geschreven. De tekst van de algemene voorwaarden wordt per paragraaf kort en in ­eenvoudige bewoordingen samengevat. Vervolgens is op onderdelen van de voorwaarden uitleg gegeven, waarbij  gebruik is gemaakt van illustraties uit de rechtspraak op de UAV-GC 2005. Ook zijn er schema’s opgenomen, die de lezer door de proceduregels heen loodsen.

Over de UAV-GC 2005 verschijnt gelijktijdig met deze Praktische toelichting de jurisprudentiebundel UAV-GC 2005.

Van deze publicatie is naast het boek zowel een tabletversie beschikbaar (zie verkoopoptie 'Digitaal (met Bliyoo app)', let op dit is geen pdf) alsmede een online versie op www.ibrtracker.nl, zie verkoopoptie 'Online (op www.ibrtracker.nl)'.

€ 38,75

Meer bestelopties

Digitaal (met Bliyoo app)

€ 34,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 34,99

Meer informatie

Jaar van uitgave2015
ISBN978-94-6315-002-6
Lengte179 pag.

Expertisegebieden