IBR Publicaties

Bouwrechtjuristen
Bouwrechtjuristen

mr. H.C.W.M. Moesker, mr. S.J.H. Rutten

Nieuwe onteigeningswetgeving in Nederland en Vlaanderen
Nieuwe onteigeningswetgeving in Nederland en Vlaanderen

mr. A. de Snoo, W. De Cock, T. De Waele

Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid
Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid

prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.J. Karens, prof. dr. E. Buitelaar, prof. em. mr. F. de Zeeuw

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (2e druk)
Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (2e druk)

prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. A.Z.R. Koning, mr. R.W.J.J. de Win