Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur

mr. H.A.J. Gierveld

Bekijk de inhoudsopgave

De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten.

In het eerste deel van dit boek staat de Tracéwet centraal. Artikelsgewijs worden de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie ontsloten en voorzien van praktijkervaringen en commentaar.

Het tweede deel van dit boek bespreekt de projectprocedure op grond van de Omgevingswet. Ook hier wordt de parlementaire geschiedenis artikelsgewijs ontsloten en voorzien van commentaar.

€ 44,50

Meer bestelopties

Digitaal (met Bliyoo app)

€ 39,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 39,99

Meer informatie

Jaar van uitgave2017
ISBN978-94-6315-021-7
Lengte312 pag.

Expertisegebieden