Bouwrecht in kort bestek (9e druk)

Instituut voor Bouwrecht

Bekijk de inhoudsopgave

Geheel herziene uitgave! Bouwrecht in kort bestek: een goede basis voor studie en praktijk.

Het bouwrecht is een veel omvattend gebied. De grenzen lopen van auteursrecht, aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht, wettelijk en contractueel geregeld bouwcontractenrecht. Plus alles wat daar tussen zit van initiatief tot en met sloop van bouwwerken en dan nog publiek- en privaatrechtelijk. Voorts is het bouwrecht van buiten de landsgrenzen een bron van inspiratie en ook anderszins van belang.

Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen zoals het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden aangereikt, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen.

De uitgebreide inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk.

€ 46,50

Meer bestelopties

Digitaal (met Bliyoo app)

€ 40,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 40,99

Meer informatie

Redacteursprof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis & prof. dr. ir. A.G. Bregman
Jaar van uitgave2016
ISBN978-94-6315-014-9
NUR822-823
Lengte323 pag.

Expertisegebieden