Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. dr. H.P.C.W. Strang

Bekijk de inhoudsopgave

De Commissie Dekker heeft voorgesteld het systeem van preventief bouwtoezicht in de bouw zoals dat traditioneel door Bouw- en Woningtoezicht wordt uitgeoefend te vervangen door private beoordelingen. Dit voorstel is door de politiek omarmd en thans vinden verschillende onder­zoeken plaats om aan dat nieuwe stelsel invulling te geven. De richting waarin het nieuwe stelsel ontwikkeld dient te worden, is die van vormen van certificering. Deze keuze is inmiddels gemaakt en vormt voor het onderhavige rapport een gegeven vertrekpunt. Gegeven dat uitgangspunt is onderzocht wat dit betekent voor de positie van opdrachtgevers in de bouw. In het verlengde daarvan is onderzocht op welke wijze de positie van opdrachtgevers in de wet en de algemene voorwaarden verbeterd kan worden. Daartoe zijn suggesties gedaan.

Zie ook het interview met beide auteurs in Cobouw, 8 juli 2013:


Waarom is de positie van niet-consumenten zwakker?

‘Dat heef te maken met de verborgengebrekenregeling. Ik geef een voorbeeld. Stel dit gebouw wordt opgeleverd en de deur hangt scheef. Als opdrachtgever kom je kijken, desnoods met een adviseur. Allebei zie je dat de deur scheef hangt en de aannemer ziet het ook, maar niemand zegt er wat van en het wordt niet genoteerd in het proces verbaal van oplevering. Na drie weken denk je: nou, die deur hangt scheef dat is toch niet zoals het hoort, aannemer kom dat herstellen. Nee, zegt de aannemer, dat had je bij de oplevering moeten aangeven want het is geen verborgen gebrek, een gebrek dat je redelijkerwijs had kunnen onderkennen. Een scheve deur springt natuurlijk heel erg in het oog, dus dat probleem zal zich zo niet snel voordoen. Maar dit soort discussies zijn er tientallen per jaar. Over installaties. Over tochtgaten, schilderwerk. Als de minister iets zou willen doen, dan moet hij hier naar kijken.
(…)

Wat is de oplossing?

Er zijn twee smaken. Schaf de regel dat je na oplevering niet meer aansprakelijk bent als aannemer af. Of definieer verborgen gebrek op een andere manier, dat laatste is een elegantere oplossing. Nu is een verborgen gebrek een gebrek dat je redelijkerwijs niet had kunnen onderkennen als opdrachtgever. Dat is een vaag begrip waar je altijd discussie over hebt. Maak er dit van: een verborgen gebrek is alles wat niet op de proces verbaal van oplevering staat.’

€ 34,00

Meer bestelopties

Digitaal (met Bruna Tablisto app)

€ 30,99

Meer informatie

ISBN978-90-78066-79-8
NUR822
Lengte131 pag.

Expertisegebieden