Publicaties

Alle genoemde boeken zijn incl. BTW en excl. verzendkosten.

Zoeken

Het omgevingsplan, integraal en marginaal?
Het omgevingsplan, integraal en marginaal?

mr. dr. F.A.G. Groothuijse, mr. dr. R. Kegge

TBR 2018 - nr. 1
TBR 2018 - nr. 1

Instituut voor Bouwrecht