Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?

mr. M.C. Brans, mr. F. Spijker, mr. M. Lurks, prof. dr. ir. A.G. Bregman

Bekijk de inhoudsopgave

Niets is zo permanent als tijdelijk......
Een half jaar na de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet is in het regeerakkoord opgenomen dat de tijdelijke onderdelen van deze wet een permanent karakter zullen krijgen. Dit betekent onder meer dat de bijzondere voorzieningen met hun experimenteel karakter zoals opgenomen in hoofdstuk 2 verankerd zullen worden in de reguliere omgevingswet- en regelgeving. In het preadvies staat bij vier preadviseurs de vraag centraal of en zo ja hoe deze verankering zou moeten plaatsvinden. De relatie met de aangekondigde Raamwet omgevingsrecht zal daarbij nadrukkelijk in ogenschouw worden genomen. Mw. mr. M.C. (Marloes) Brans buigt zich over het gebiedsontwikkelingsplan, mw. mr F. (Fleur) Spijker adviseert over het projectuitvoeringsbesluit , mr. M. (Marco) Lurks besteedt aandacht aan de lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis en prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman gaat in op de regeling inzake grondexploitatie.

€ 38,00

Meer informatie

DeelVBR preadvies, nr. 39
Jaar van uitgave2011
ISBN978-90-78066-57-6
Lengte264 pag.

Expertisegebieden

Bekijk ook

De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen
De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen

J.A.M. van den Brand, prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.F. de Groot

Het wetsvoorstel Wabo
Het wetsvoorstel Wabo

prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, mr. J.A.M. van der Velden

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. B.J. van Ettekoven, mr. J. Hoekstra