VBR Preadviezen

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet
Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

prof. mr. J.M. Hebly, prof. mr. Elisabetta R. Manunza, prof. mr. M. Scheltema

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. B.J. van Ettekoven, mr. J. Hoekstra

www.werkinuitvoering21.com
www.werkinuitvoering21.com

mr. A.G.J. van Wassenaer, mr. C.H.J. Thomas

Het wetsvoorstel Wabo
Het wetsvoorstel Wabo

prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, mr. J.A.M. van der Velden

De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen
De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen

J.A.M. van den Brand, prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.F. de Groot